Kalmaralliansen förstår inte grundproblematiken

Kalmaralliansens program för Arbete och Välfärd är inte direkt imponerade. Ju mer jag läste desto mer förväntade jag mig att man till slut även skulle visa hur man tänkt finansiera sina förslag men det uteblev helt och hållet, inte heller några besparingar presenterades. Kalmaralliansens program kommer kosta många miljoner kronor om det skall realiseras. Det kommer krävas skattehöjningar, något som annars varit Socialdemokraternas paradgren.

Kalmar kommun har redan en hög kommunskatt på 21,81 kronor som kan jämföras med Växjö kommun med endast 20,19 kronor i kommunskatt (tillkommer landstingsskatt o kyrkoskatt). Kalmaralliansen har uppenbarligen accepterat den höga kommunskatten och har sannolikt inget emot att den höjs ytterligare om de skall förverkliga sin politik. Mitt nystartade parti Framtid Kalmar vill istället sänka kommunskatten genom att Kalmar kommun skall fokusera på och prioritera kärnverksamheten.

Det både Kalmaralliansen och den rödgröna majoriteten blundar för är det grundläggande problemet på arbetsmarknaden, nämligen invandringen. I februari var arbetslösheten ca 8 procent i Kalmar kommun men delar man upp den i inrikes och utrikes födda så framstår bilden väldigt klar. 5 procent för inrikes födda och 22 procent för utrikes födda. När man sedan betraktar befolkningsutvecklingen i Kalmar under det senaste decenniet klarnar bilden ännu mer.

Sedan 2010 har Kalmar kommuns befolkning ökat med 7 514 personer, utav dessa är 4 295 utrikes födda och 1 102 personer inrikes födda av två utrikes födda föräldrar. Med andra ord så har 5 397 personer utrikes bakgrund av en befolkningsökning på 7 514 personer eller närmare 72 procent. Det är den utvecklingen som är det största problemet för arbetslöshetssituationen i Kalmar kommun och som därmed också kostar stora summor i subventionerade jobb och bidrag från samhället.

Lösningen på det grundläggande problemet är minskat invandring något som Kalmaralliansen tyvärr blundar för. Socialdemokraterna och Johan Persson har ju dessutom det fulla ansvaret för utvecklingen i Kalmar.

Framtid Kalmar vill minska invandringen till kommunen och föra en aktiv politik för återvandring till hemlandet för de personer som inte klarar av att etablera sig i Sverige. Det är den rätta vägen för minskad arbetslöshet och sänkt kommunskatt i Kalmar.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar