Stoppa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd

Motion från Framtid Kalmar                                                                                 2021-05-12

Stoppa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd

Kalmar kommun har sedan 2017 betalat ut bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd är ett studieförbund med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som är ett extremistiskt islamiskt nätverk. Studieförbundet har blivit påkommet med att bjuda in antisemitiska samt shariaföreläsare och extrema ”jihadistpredikanter” till sina aktiviteter. Såväl terrorforskaren Magnus Ranstorp som socialantropologen Aje Carlbom har kritiserat Folkbildningsrådets för deras bristfälliga granskning av Ibn Rushd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har konstaterat att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket även stödjs av andra granskningar. Därtill har Säkerhetspolisen varnat för att bevilja bidrag till Ibn Rushd då man ser att skattepengar går till våldsbejakande extremism genom studieförbundet.

I Kalmar samarbetar Ibn Rushd med den sunnimuslimska Islamiska kulturföreningen Salam. Det är den föreningen som driver den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan. Det har framkommit flera vittnesmål om att det förekommit föreläsare med tvivelaktigbakgrund i källarmoskén och även propaganda för Islamiska staten. Jag har själv kunnat konstatera att samma personer som framförde antisemitiska och hatiska tal på Larmtorget 2009 nu är företrädare för den Islamiska kulturföreningen Salam. Vilket stärker uppfattning att terrorforskaren Magnus Ranstorp, MSB och Säpo har rätt i sina uppfattningar om studieförbundet Ibn Rushd.

Ansvariga tjänstemän eller politiker på Kultur- o Fritidsförvaltningen har ingen kunskap om vilka Ibn Rushd är i Kalmar. Vilka personer är ansvariga för Ibn Rushd i Kalmar? Finns det en lokal styrelse? Kalmar kommun vet inte till vem som bidragen går och till vad.

I min granskning av Ibn Rushds Östra (där Kalmar ingår) verksamhetsberättelse och redovisning av studietimmar för 2019 och 2020 har jag upptäckt stora brister och direkta felaktigheter. Vilket jag påpekat för tjänstemännen på Kultur- o Fritidsförvaltningen.

I de redovisade studietimmarna för 2019 så utgör arabiska, islam och den muslimska identiteten en majoritet av studietimmarna. Knappast något som gynnar vare sig demokrati eller integration i det svenska samhället.

Med anledning av det anförde yrkar jag på följande.

  • Att Kalmar kommun upphör med att betala ut bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Ledamot av Kalmar kommunfullmäktige