Interpellation angående Kalmar kommuns vindkraftverk

Idag har jag lämnat in en interpellation till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) angående det politiska hyckleriet med ett internpris för den vindkraftsel som produceras vid Kalmar kommuns vindkraftverk vid Rockneby. Interpellation visar på ett minst sagt bedrövligt hyckleri från den styrande majoriteten. Den kommer förhoppningsvis besvaras under kommunfullmäktige den 31 maj. Efter att den besvarats och vi debatterat den kommer jag återkomma med mina reflektioner och synpunkter på svaret från centerpartiets kommunalråd Ingemar Einarsson och även från socialdemokraterna om nu någon vågar debattera hyckleriet.

Du kan läsa min interpellation här nedan.

Under 2016 och 2017 granskade jag ekonomin för det vindkraftverk som Kalmar kommun varit ägare av sedan 2013. Jag upptäckte då att resultatet som kommunen redovisade var ett fejkat resultat som byggde på att Kalmar kommun praktiserade ett högt internpris till kommunens abonnenter på all elenergi från vindkraftverket, vilket resulterade i att intäkterna blev betydligt högre än de marknadspriser som gällde för varje månad. Under vissa månader fick kommunens abonnenter betala ett internpris som var dubbelt så högt som marknadspriset. Jag tog upp detta i ett flertal frågor och interpellationer vid kommunfullmäktigemöten under dessa år.

Min granskning fick dock till följd att Kalmar kommun under 2017 gjorde en extra nedskrivning av värdet på vindkraftverket med 8,6 miljoner kronor för att minska de framtida årliga kostnaderna men samtidigt blev det en total förlust med ca 10 miljoner kronor under 2017 för vindkraftsägandet men internpriset valde den styrande majoriteten att behålla.

Under 2017 lämnade jag in en motion med följande att-sats.

”Att Kalmar kommun och Serviceförvaltningen ändrar sitt upplägg för hanteringen av vindkraftselen producerad vid Kalmar kommuns vindkraftverk så att den hantering med ett internpris tas bort och att kommunens abonnenter därmed får all sin elförbrukning till det marknadsmässiga priset som gäller för varje enskild månad.”

Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017. I voteringen var det bara SD som röstade bifall till motionen övriga partier röstad avslag till motionen, förutom KD som avstod.

Jag var dock inte nöjd med utfallet för motionen och lämnade in en ny motion i februari 2018 med följande två att-satser.

”att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett internpris och därmed sluta manipulera det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.

att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det marknadsmässiga resultatet och den överdebitering som skett till förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.”

Min motion behandlades av kommunfullmäktige den 28 maj 2018. Denna gång avslog samtliga övriga partier min motion. Det var bara SD som jag då företrädde som röstade för bifall till motionen.

Jag har vid en ny granskning av vindkraftverket under 2021 nu funnit att Kalmar kommun avskaffade internpriset bara några månader efter att min motion avslogs i Kalmar kommunfullmäktige 2018. Från den 1 januari 2019 så avskaffades ”rutinen” med ett internpris för vindkraftselen. Vilket politiskt hyckleri från majoriteten.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Ingemar Einarsson.

  • Varför biföll ni inte min motion om att avskaffa rutinen med det så kallade internpriset när ni bara månader efter ert beslut att behålla internpriset ändå avskaffade det?
  • Varför redovisar ni fortfarande inte det verkliga ekonomiska resultatet för vindkraftverket i årsredovisningarna?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar