Fråga angående befolkningsutvecklingen i nya översiktsplanen

Idag har jag lämnat in en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående den befolkningsutveckling som den nya översiktsplanen grundar sig på. Den befolkningsutveckling som majoriteten tror på överstiger med råge den befolkningsframskrivning som SCB anger för Kalmar kommun på deras webbsida. Frågan kommer förhoppningsvis besvaras under kommunfullmäktige den 31 maj. Efter att den besvarats och vi debatterat den kommer jag återkomma med mina reflektioner och synpunkter på svaret från Peter Akinder.

Du kan läsa min fråga här nedan.

Hur har befolkningsutvecklingen beräknats i översiktsplanen?

Det nya förslaget till Översiktsplan har nyligen publicerats för samråd. En av de viktigaste parametrarna för en Översiktsplan som sträcker sig ända fram till 2035 med sikte på 2050 är hur man förväntar sig att befolkningsutvecklingen kommer bli i framtiden. Det påverkar väldigt mycket av planeringen av bostäder och annan infrastruktur.

Idag har Kalmar kommun precis klättrat över 70 000 invånare.

”Kommunen har idag har över 70 000 invånare. Med dagens utveckling kan vi vara omkring 82 000 invånare 2035 och upp mot 95 000 invånare år 2050.”

I Översiktsplanen skriver man att man planerar för 82 000 invånare 2035 och hela 95 000 invånare 2050. En förväntad befolkningsökning på ca 25 000 personer eller ca 35 procent på mindre än 30 år. Är detta realistiskt?

Men om man tittar på SCB:s framskrivning av befolkningen i Kalmar kommun så får man fram betydligt lägre befolkningsökning. SCB har 81 000 invånare 2035 och 87 000 invånare 2050.

Det skiljer en hel del mot den befolkningsökning som den nya Översiktsplanen anger.

Varför följer Kalmar kommun inte den framskrivning som SCB förväntar sig?

Med anledning av detta så vill jag fråga Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder.

  • Vem har tagit fram dessa siffror och på vilka grunder har ansvariga för Översiktsplanen räknat fram en så pass mycket högre befolkningsökning än vad SCB beräknar?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar