Svar på min interpellation om kommunens vindkraftverk

Till kommunfullmäktige den 31 maj hade jag ställt en interpellation det politiska hyckleriet med ett internpris för den elenergi som produceras vid Kalmar kommuns vindkraftverk vid Rockneby. Läs min interpellation på länken.

Svaret var bedrövligt på min interpellation. Hela brödtexten i svaret handlade om allmän energipolitik från Centerpartiet. Det handlade inte om min interpellation men det var sannolikt ett sätt att undvika att svara på mina två frågor i interpellationen. Min första fråga var följande.

”Varför biföll ni inte min motion om att avskaffa rutinen med det så kallade internpriset när ni bara månader efter ert beslut att behålla internpriset ändå avskaffade det?”

Svaret blev följande

”Rutinen med det så kallade internpriset avskaffades då Kalmar kommun 2019 bytte elleverantör och Rockneby Vind AB som ägare hade balansansvarsavtal med annan balansansvarig. Detta kullkastade enligt Serviceförvaltningen den gamla ordningen.”

Detta är ju bara dåliga undanflykter från majoriteten. Kommunens internpris har inget att göra med vem som har balansansvaret. Om man ville ha kvar ”internprisrutinen” så hade kommunen givetvis haft det kravet i anbudsförfrågan på en ny leverantör av elenergi.

Det är ett skandalöst hyckleri av politikerna i majoriteten att avskaffa internpriset bara några få månader efter att man röstat för avslag på min motion om att avskaffa interpriset i kommunfullmäktige med röstsiffrorna 55-6.

Dessutom var det ingen annan än centerpartisten Ingemar Einarsson som vågade delta i debatten, inklusive det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson men övriga skämdes sannolikt eller var ovetande om att internpriset avskaffats.

På min andra fråga i min interpellation som var enligt nedan.

”Varför redovisar ni fortfarande inte det verkliga ekonomiska resultatet för vindkraftverket i årsredovisningarna?”

Svaret var detta.

”Det verkliga ekonomiska resultatet särredovisades innan systemet med internpris avskaffades. Idag redovisas efter en omföring i bokslutet all el, egenproducerad och köpt. Jag delar dock din åsikt att det finns ett värde i att på något sätt särredovisa vindkraftens ekonomi.”

Fel! Det verkliga resultatet har aldrig redovisats i någon årsredovisning. Endast fejkade resultat.

Det redovisade resultatet tidigare inkluderade ”internpriset” och därmed blev det ett fejkresultat för vindkraftverket. Rent lurendrejeri för att få ett positivt resultat.

Idag redovisas inte heller resultatet korrekt utan de två senaste åren har ett nollresultat redovisats i årsredovisningarna, vilket inte stämmer med verkligheten. Då har faktiskt vindkraftverket gått med ett litet överskott.

Det är minst sagt sorgligt att Kalmar kommun ägnar sig åt dessa pajaskonster för att slippa erkänna att investeringen på drygt 30 miljoner kronor i ett vindkraftverk varit en dålig investering för kommunens skattebetalare.

Här finns en länk till debatten i kf

Här nedan finns också det skriftliga svaret från Ingemar Einarsson (C).

Svar på interpellation från Thoralf Alfsson

Angående kommunens vindkraftverk

Den satsning som Kalmar kommun gjorde 2013 genom att förvärva 20 procent av aktierna i Rockneby Vind AB var ett viktigt steg i kommunens arbete med den gröna omställningen.

Kommunen har också som exempel satsat på solenergi, utbyggnad av elstolpar, är på god väg att få en helt fossilfri fordonsflotta och klimatkompenserat flygresor. Ett omfattandeenergitjänstprojekt har med stor framgång genomförts i kommunens fastigheter.

Vad gäller vindkraften liksom annan elproduktion har den under några år haft det ekonomiskt kämpigt genom hög produktion som gett låga priser. Detta har bland annat inneburit att de stora kraftbolagen har lagt ner flera av landets kärnkraftverk. Kalmar kommuns åtgärd för att möta problemen var att 2017 skriva ner värdet på vindkraftsägandet.

Jag är övertygad om att satsningen på vindkraften i Rockneby är långsiktigt framgångsrik. Trots de bekymmer som jag nämnt har det i stort sett varje år gett ett ekonomiskt överskott. År 2020 var det som exempel 600 000 kronor.

Svar på frågor:

1. Rutinen med det så kallade internpriset avskaffades då Kalmar kommun 2019 bytte elleverantör och Rockneby Vind AB som ägare hade balansansvarsavtal med annan balansansvarig. Detta kullkastade enligt Serviceförvaltningen den gamla ordningen.

2. Det verkliga ekonomiska resultatet särredovisades innan systemet med internpris avskaffades. Idag redovisas efter en omföring i bokslutet all el, egenproducerad och köpt. Jag delar dock din åsikt att det finns ett värde i att på något sätt särredovisa vindkraftens ekonomi.

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd