Är man blinda på Länsstyrelsen

Idag har jag, Framtid Kalmar en debattartikel publicerad i Barometern angående det så kallade Foppahotellet. Socialdemokraterna brukar nästan alltid avstå från att skriva en replik. Nu återstår att se om det struntar i det även denna gång eller om Länsstyrelsen vill förklara sitt ologiska agerande.

Till vänster det första förslaget som Länsstyrelsen sa nej till på grund av att siktlinjerna mot slottet begränsades för mycket. Tillhöger det förslag som Länsstyrelsen har sagt ok till och som inte begränsar siktlinjerna så mycket. Helt obegripligt och helt ologiskt enligt min uppfattning. Utan här ligger det en hund begraven. Illustrationer Kalmar kommun.

Nu har Svensk byggnadsvårdsförening och Statens Fastighetsverk vaknat till angående denna tokiga detaljplan. Visserligen i elfte timmen men man kan ju hoppas att den socialdemokratiska majoriteten tänker till en extra gång och i varje fall lyssnar på Statens Fastighetsverk. Men det är sannolikt att hoppas på för mycket när det gäller de maktfullkomliga Socialdemokraterna i Kalmar.

Det har hänt helt obegripliga saker på Länsstyrelsen Kalmar län i detta ärende och jag tror personligen att förra länsrådet Malin Almqvist ligger bakom dessa obegripliga yttranden angående denna detaljplan. Jag har anledning att tro att Malin Almqvist fortfarande kan ha ett visst inflytande inom Länsstyrelsen Kalmar län trots att regeringen gav henne en tjänst som länsråd i Kronoberg istället.

Här kan du läsa min debattartikel i Barometern.

Men hela texten finns även här nedan.

Måndagen den 21 juni kommer detaljplanen för det så kallade Foppahotellet behandlas av Kalmar kommunfullmäktige. Om inget oförutsett inträffar kommer den maktfullkomliga majoriteten driva igenom detaljplanen. Jag företräder sedan den 1 april mitt nya parti Framtid Kalmar och jag kommer yrka avslag på detaljplanen, om det inte mot förmodan blir en återremiss.

Förra veckans debattartikel i Svenska Dagbladet från Svenska byggnadsvårdsföreningen där man skrev att planförslagen i Kalmar ”visar en anmärkningsvärd brist på respekt för synnerligen höga kulturvärden och är alarmerande exempel på hur nationella mål och lagstiftning negligeras”. Det var en riktig käftsmäll till Kalmars politiska majoritet.

Debattartikeln fick uppenbarligen Statens fastighetsverk att reagera och ifrågasätta varför Kalmar kommun inte ansett att SFV borde vara en remissinstans, som ansvariga för Kalmar slott. Hur SFV kommer agera om Socialdemokraterna i Kalmar driver igenom detaljplanen får framtiden utvisa men jag hoppas att man verkligen tittar ordentligt på detta ärende och framförallt Länsstyrelsens yttranden. Blir det en ny käftsmäll?

Det som enligt mig är det mest märkliga med hela handläggningen är Länsstyrelsens hantering av de två förslagen på hotellbyggnad. I det första förslaget som var en smal men hög byggnad så ansåg Länsstyrelsen att man inte kunde godkänna förslaget på grund av siktlinjerna mellan Kvarnholmen och Kalmar slott begränsades kraftigt och att det därmed påverkade riksintresset för mycket.

När sedan det omarbetade förslaget låg på bordet så var byggnaden i och för sig lägre men fortfarande väldigt hög, ca 25 meter och 6-7 våningar. Nu var den istället närmare 100 meter lång och de så kallade siktlinjerna begränsades nu i betydligt högre omfattning än i det första förslaget.

Då inträffade det helt otroliga att Länsstyrelsen tillstyrkte det nya förslaget. För mig så är den logiken fullständigt oförklarlig från Länsstyrelsens tjänstemän.

För mig finns bara en förklaring till att Länsstyrelsen godkände det nya förslaget. Det var dåvarande länsrådet som medvetet eller omedvetet påverkade beslutet. Att länsrådet Malin Almqvist är gift med kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) kan knappast vara okänt för någon. Juridikprofessorn Olle Lundin är en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt. Han beskriver förhållandet mellan kommunens nummer ett och länsstyrelsens nummer två som ett ”klockrent jäv i en artikel i Barometern den 30 september 2020. Olle Lundin är inte nådig i sin kritik av detta jävsförhållande och menar att alla anställda på länsstyrelsen, förutom landshövdingen också är jäviga i alla ärenden som berör Kalmar kommun, på grund av deras ekonomberoende av Malin Almqvist. Jag kan bara instämma i kritiken.

Jag anser att alla Länsstyrelsens yttranden där Kalmar kommun varit motpart och som gjorts under den tid som Malin Almqvist varit ansvarigt länsråd på Länsstyrelsen borde dras tillbaka i de ärenden som fortfarande är öppna. Jag anser att Länsstyrelsens yttranden angående detaljplanen för Foppahotellet borde utredas på nytt och helst av en annan Länsstyrelse där inga kopplingar finns till tjänstemännen i de nu gällande yttrandena. Det handlar om förtroendet för Länsstyrelsen Kalmar län.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar