Det är inte kommunens ansvar, utan statens

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är juridikutbildning.jpg

Är det Kalmar kommuns ansvar att satsa 100 miljoner kronor av kommunens skattemedel på en juridikutbildning vid Linneuniversitetet? Är det ännu ett utslag av socialdemokraternas och Johan Perssons maktfullkomlighet i Kalmar?

I Barometerns artikel påstår Johan Persson att beslutet om att satsa 100 miljoner kronor är förankrat politiskt.

”– Men det är redan förankrat inom majoritet och opposition genom ett digitalt KSAU-möte, berättade Johan Persson.”

I kommunstyrelsens arbetsutskott ingår idag bara 4 personer och 3 partier av kommunfullmäktiges 9 partier. Se nedan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ksau-20210827.jpg

Två ksau-ledamöter har avgått under sommaren Ingemar Einarsson (C) och Carl-Henric Sölvinger (L) och några ersättare är ännu inte utsedda.

Dessutom finns inget beslutsärende i de senaste kallelserna angående dessa 100 miljoner kronor vid något av de senaste mötena i KSAU.

Det är en ren lögn som Johan Persson påstår till media att beslutet skulle vara förankrat, i synnerhet inom oppositionen. Det är ännu ett utslag av Johan Perssons maktfullkomlighet.

Kalmar kommun är inte huvudman för Linneuniversitetet! Kalmar kommun skall i första hand ägna sig åt sina kärnverksamheter. Tidigare i år beslutade Johan Persson och hans majoritet att sälja ”kassakon” KIFAB, det vill säga Kalmar Industrifastigheter AB som varje år gett ett resultat på 25-30 miljoner kronor och bidragit till Kalmar kommunbolags goda resultat. Där sedan Kalmar kommun kunnat plocka ut utdelningar för att finansiera de kommunala kärnverksamheterna.

Försäljning av KIFAB motiverades av Johan Persson med att kommunen stod inför stora investeringar och man behövde få in kapital. Nu beslutar man samtidigt att ge bort 100 miljoner kronor, förvisso under en 10-årsperiod men det rimmar ändå illa i mina öron.

Beslutet om dessa 100 miljoner kommer givetvis komma upp i kommunfullmäktige under hösten och mitt parti Framtid Kalmar kommer säga nej till detta då ansvaret för en juridikutbildning vid Linneuniversitetet ligger helt och hållet på staten att finansiera.

Kalmar kommuns skattebetalare skall inte betala för en utbildning för studenter från hela landet och från utlandet. Det finns andra och större behov inom Kalmar kommuns kärnverksamheter.

För några år sedan privatiserade Johan Persson ca 120 personer som jobbade som personliga assistenter som därmed fick sämre anställningsavtal, för att spara 5-6 miljoner kronor. Nu kommer han istället ge bort 10 miljoner kronor per år till Linneuniversitetet.

Är det någon som förstår den logiken?