Nej till 2-procent spärr i kommunvalet 2022

Idag startar politiken om på allvar för mig i Kalmar med höstens första kommunfullmäktige. Idag tas beslutet om Kalmar kommun skall vara en eller två valkretsar i nästa års val. I praktiken handlar det om Kalmar skall ha en småpartispärr på 3 procents röster eller 2 procents röster. Majoriteten med Johan Persson vill ha kvar den höga 3-procentspärren och majoriteten får även stöd av Sverigedemokraterna.

Jag lämnade in en motion redan i februari om att Kalmar kommun skulle ändra till en valkrets men min motion har inte behandlats tidigare. Den kommer upp idag men presidiet har i dagordningen lagt min motion efter att beslutet till Länsstyrelsen om alla valdetaljer tagits i punkten innan. Därmed är min motion helt överspelad när den behandlas. Så agerar de maktfullkomliga Socialdemokraterna!

De partier som stödjer en 2-procentspärr förutom Framtid Kalmar är också Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Så det kommer inte bli någon förändring vid nästa års val, utan 3-procentsspärren kommer vara kvar. I praktiken innebär det att ett parti måste få 1300-1400 röster för att ta plats i kommunfullmäktige.

Johan Persson hade inga argument under debatten för att behålla två valkretsar utan tyckte bara att Kalmar var en så stor kommun att man kunde ha en spärr på 3 procent. Han glömde bort att betydligt större kommuner som Göteborg, Uppsala, Karlstad. Södertälje, Västerås, Lund, Helsingborg med flera i valet 2018 ändrade till en valkrets, det vill säga en spärr på 2 procent. Demokratiska beslut av dessa kommuner.

Det var endast 22 av landets 290 kommuner som hade en 3-procentspärr i kommunvalet 2018. Kalmar kommun var en av dessa kommuner.

Frågan är hur många av dessa 22 kommuner som kommer ändra till en valkrets inför valet 2022. Det blir säkert färre än 22.

Vid dagens kommunfullmäktige debatterades och voterades det om en eller flera valkretsar. Så här utföll voteringen. Ja innebär att Kalmar kommun även i fortsättning skall vara uppdelad i två valkretsar.

Ja, 41 röster (S, C, V och SD)

Nej, 19 röster (M, L, KD, MP och FK)

1 frånvarande.

PS

Jag hade inte förväntat mig något annat från Johan Persson och Socialdemokraterna.

Nu hoppas jag på stort stöd för Framtid Kalmar i valet 2022.