Bidrag till det egna studieförbundet

Till kommunfullmäktige i juni hade jag ställt en fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S). Hon var dock inte närvarande i juni, utan min fråga kom istället upp vid måndagens kommunfullmäktige.

Det här var min fråga.

Fråga till Maia Dahlberg angående bidrag till studieförbundet ABF                       2021-06-17

När jag granskade Kalmar kommuns ekonomiska bidrag till de olika studieförbunden upptäckte jag att Kultur- o Fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg även är ordförande för ABF Kalmar län.

Med andra ord så beslutar Maia Dahlberg om ekonomiska bidrag till sitt eget studieförbund. Det handlar om jäv enligt min mening.

”Med jäv avses omständighet som kan rubba förtroendet till en beslutsfattares, ledamots eller handläggares opartiskhet/objektivitet vid handläggningen av ett ärende.”

Med anledning av detta så vill jag ställa följande fråga till Maia Dahlberg.

  • Tycker du att det är lämpligt att du som ordförande för Kultur- o Fritidsnämnden även är ordförande i ABF Kalmar län, som tar emot bidrag från Kultur- o Fritidsförvaltningen?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

I måndags fick jag svar från Maia Dahlberg.

Maia Dahlberg ansåg att det inte fanns något problem med jäv.

Jag anser att det är ännu ett exempel på den maktfullkomlighet som råder inom Socialdemokraterna i Kalmar. De gör lite som de vill. Risken är väl stor att det blir så när man sitter vid makten mandatperiod efter mandatperiod. Man blir fartblind och ser inte det som alla andra ser.

Lyssna på min fråga och svaret från Maia Dahlberg.

Vad anser mina läsare av bloggen?