Barometern tackade nej till min debattartikel.

Barometern ville inte publicera min debattartikel. Jag skickade den då vidare till Dagens Kalmar som idag har publicerat den.

Anledningen till att den inte publiceras är att jag i artikeln kritiserar en rad namngivna medier. Det är inte jag som kritiserar utan det är Näringslivets medieinstitut som gör det i sin rapport som jag mycket kort refererar till i min debattartikel.

Debattartikeln bygger på Näringslivets medieinstituts rapport om klimatrapporteringen i fyra stora mediekanaler Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio. Rapporten visar hur ensidig rapporteringen är och jag befarar att denna ensidiga rapportering påverkar beslutsfattare i samhället såväl politiker som tjänstemän på myndigheter men även inom regioner och kommuner. 

Här kan du läsa min debattartikel.