Oschyst konkurrerande verksamhet

I min granskning av Kalmar kommuns verksamheter upptäckte jag att kommunens serviceförvaltning ägnar sig åt konkurrerande verksamhet, då man utför vägunderhåll åt privata vägföreningar inom kommunen. Dessutom gör man det till väldigt låga priser eller till självkostnadspris som ansvariga på förvaltningen uttrycker det. Enligt min mening är det en verksamhet som Kalmar kommuns skattebetalare inte skall betala för. Jag tror nämligen inte att man tar ut det pris som krävs, dessutom är det en verksamhet som det offentliga inte skall syssla med enligt den konkurrenslagstiftning som finns.

Därför ställde jag följande fråga till servicenämndens ordförande Johanna Petersson.

Jag förstod omgående att min fråga inte populär när centerpartisten Johanna Petersson svarade på min fråga tonen var rent ut sagt otrevlig. Jag har nog aldrig bemöts med det tonfallet eller nästan lite aggressiva framtoningen när jag ställt en fråga eller interpellation tidigare.

Min slutsats av hennes svar är att jag träffade fullständigt rätt och de blev tagna på bar gärning. I sitt skriftliga svar skriver Johanna Petersson följande.

”Frågan har aktualiserats under året och det är en pågående diskussion om hur vi ska hantera frågan.”

Det är en vit lögn. Sanningen är nog den att frågan aktualiserades först när jag under september började ställa frågor om serviceförvaltningens verksamhet och man är säkerligen medveten om att man bryter emot lagen. Dessutom har den här verksamheten pågått under minst 20 år, så den är väl inarbetad i rutinerna,

I sitt svar skriver Johanna Petersson att det bara berör ett tiotal vägföreningar men enligt ansvariga så har man under 2021 gjort vägunderhåll åt 22 vägföreningar.

Jag förstår att denna verksamhet har varit lite av ett skötebarn för Centerpartiet och att de värnat sina väljare på landsbygden genom denna otillåtna verksamhet.

Problemet är ju att privata entreprenörer/företagare snuvas på uppdrag att underhålla vägar inom kommunen. Ingen privat företagare har ju kunnat konkurrera med kommunens priser. Så i princip har det varit ett förtäckt bidrag från kommunen till de vägföreningar som utnyttjat kommunens frikostighet.

Jag gissar att detta nu kommer anmälas till konkurrensverket för en utredning. Vilket kan innebära att kommunen tvingas betala ett vite till staten. På konkurrensverket kan man läsa om detta på denna länk.

Tyvärr så skriver Barometern inget om min fråga i kommunfullmäktige. Detta borde vara av intresse för tidningens läsare.

Så fort IT-avdelningen lagt upp en länk till denna debatt i fullmäktige så lägger jag in den här, så att ni själva kan lyssna till hur Johanna Petersson uttryckte sig.

Här nedan finns också Johanna Petersson skriftliga svar.