Framtid Kalmar yrkade på sänkt kommunalskatt

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”  det citat tillskrivs socialdemokraten Gustav Möller.

Framtid Kalmars uppfattning är att Kalmar kommun inte skall ta ut mer skatt av kommunens medborgare än vad som är absolut nödvändigt.

Det går bra för Kalmar säger det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson allt som oftast men aldrig så bra att det går att sänka den höga kommunalskatten.

Jag vill ännu en gång påminna om att Växjö har en kommunal utdebitering på 20,19 kronor och har haft det under många år medan Kalmar har hela 21,81 kronor.

Växjö kommun har dessutom beslutat att behålla den utdebiteringen även under 2022.Det är en skillnad på 1,62 kronor per hundralapp. Vilket motsvarar ca 5 000 kronor mer i plånboken för en normalinkomsttagare i Växjö per år eller drygt 400 extra kronor i månaden.

Det går med andra ord bra för Växjö men inte för Kalmar om man skall utgå från skattenivån!

Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson gillar att plocka av kommunens skattebetalare pengar, som han sedan kan dela ut till diverse projekt efter eget behag. Som t.ex till Folkets hus i Lindsdal eller skötebarnet Bjursnäs bygdegård, som nästan ligger granne med Johan Perssons fastighet och hem.

Med tanke på de resultat som kommunen presenterat de senaste åren för att inte tala om det prognostiserade resultatet för 2021 så sker det utan tvivel en överdebitering i Kalmar. En överdebitering som Socialdemokraterna och Johan Persson har för avsikt att fortsätta med i flera år enligt sina uttalanden.

Under de senaste fem åren har kommunens genomsnittsresultat varit ca 116 miljoner kronor per år och kommunkoncernens resultat (inklusive kommunbolag) har i genomsnitt varit 212 miljoner kronor per år.

År 2009 höjdes den kommunala utdebiteringen med 40 öre. Då var det en följd av finanskrisen som startade under 2008 och den höjningen var säkert befogad i den osäkra situationen som då rådde. Men nu är situationen annorlunda och det har varit dags att gå tillbaka i varje fall till den nivån som rådde innan den skattehöjningen, under flera år.

Det vill säga en sänkning med 40 öre, till en utdebitering på 21,41 kronor!

Jag yrkar därmed på att den kommunala utdebiteringen sänks till 21,41 kronor. Vilket innebär att den totala kommunalskatten kommer sänkas från 33,67 till 33,27.

Ovanstående är delvis från mitt anförande i kommunfullmäktige under måndagens möte.

Ni kan lyssna på debatten om skattesatsen här nedan. Dagens Kalmar har också en artikel.

Noterbart var också att Sverigedemokraternas ledamöter inte yttrade sig en enda gång under debatten om skattesatsen. SD ställde sig med andra ord på de rödgrönas sida.

Jag drev mitt yrkande till votering med följande resultat. För att stödja mitt yrkande måste man rösta nej.

Ja 39 röster (S, C, V och SD), Nej 3 röster (Jag och MP), Avstår 15 röster (M, L och KD), Frånvarande 4 röster.

Miljöpartiet röstade fel de skulle ha röstat Ja enligt Max Troendleé.