Avslag på min motion om att stoppa bidrag till Ibn Rushd

Min motion angående att stoppa utbetalning av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd har behandlats av Kultur- och fritidsnämnden. Det var inte det minsta förvånande att den rödgröna majoritet valde att avslå min motion. Det handlar ju om en stor väljarbas för Socialdemokraterna.

Barometern skriver faktiskt om detta i en artikel i lördagens tidning.

Precis som förväntat så skyddar sig den rödgröna majoriteten med den partsinlaga som Folkbildningsrådet tog fram 2019. I sitt svar skriver Kultur- och fritidsförvaltningen bland annat följande.

”Folkbildningsrådet tog 2019 fram en utförlig rapport, När tilliten prövas, för att bedöma kritiken och se om det fanns skäl att ompröva statsbidraget, vars syfte bland annat är att stärka och utveckla demokratin. Man konstaterade att det förekommit misstag
och brister i verksamheten, men Folkbildningsrådets slutsats var att Ibn Rushd på ett adekvat sätt agerat för att komma till rätta med problemen och att studieförbundet uppfyller de krav som ställs för statliga bidrag.”

Nu kommer motionen först behandlas i kommunstyrelsen och sedan kommer den förhoppningsvis upp i kommunfullmäktige i december och då kan jag som först debattera min motion.

För den som läser min motion så borde Kultur- och fritidsnämndens avslag på min motion vara obegripligt. Det har dessutom tillkommit ytterligare argument sedan jag skrev motionen i maj 2021 men det tar jag upp i den kommande debatten.

En reaktion på ”Avslag på min motion om att stoppa bidrag till Ibn Rushd

  1. Hacke 30 oktober, 2021 / 12:03

    Naivitet, rädsla, okunskap och maktbegär präglar de svenska politiska församlingarna på framför allt detta område.
    En förödande häxbrygd som vi ser och upplever resultatet av varje dag, varje stund i dagens Sverige.
    Bloss av upplysning, realism och hopp lyser dock upp här och var. I Kalmar genom Thoralf och hans Framtid Kalmar.

    Gilla

Kommentarer är stängda.