Några kommentarer till oppositionens budgetar

Igår blev oppositionens olika budgetreservationer offentliga då de behandlades av kommunstyrelsen. Förutom Framtid Kalmars budgetreservation så fanns det ytterligare tre budgetreservationer, Kalmaralliansen (M, KD och L), Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Det är alltid intressant att studera dem och se vad de olika partierna vill spara in på och vilket de vill satsa pengar på.

Kalmaralliansen har en mycket luddig och märklig satsning på hela 100 miljoner kronor gällande något de kallar Innovation 2022. Den skall finansieras genom en utdelning på 100 miljoner från kommunbolagen. Efter att jag läst förslaget blev jag inte mycket klokare. Den enda satsningen var 1,5 miljoner på en koordinator som skall inspirera medarbetare och hantera projektansökningar. Det kommer bli en väldigt välbetald koordinator med ca 90 000 kronor i månadslön. Det kommer säkert bli många sökande till den tjänsten. Jag undrar dock hur övriga 98,5 miljoner skall användas? Det finns det inte ett enda ord om i Kalmaralliansens budget.

Minst sagt luddigt! Jag gissar att Johan Persson kommer gå hårt åt Kalmaralliansen under budgetdebatten den 29 november.

Kalmaralliansen röstade 2020 för att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun men i budgeten finns inte ett enda ord om klimatnödläge eller åtgärder mot detta klimatnödläge.

Miljöpartiets budget är ganska rolig. De vill satsa 185 000 kronor på en låd- och elcykelpool. Det roligaste är dock att först tar man bort 650 tkr från Samhällsbyggnadsförvaltningen på tjänst för arbete med klimatanpassning. Jag trodde inte mina ögon när jag läste det men sedan vill man dubblera tjänsten för klimatanpassning men lägger bara till 650 tkr. För mig blir det inte dubbla tjänster när summan anslaget är 0 kronor. Det kommer säkert Max Troendlée förklara under budgetdebatten.

Miljöpartiet nämner faktiskt som enda parti att det råder klimatnödläge i Kalmar.

Sverigedemokraternas budget tänker jag inte kommentera mer än att jag lägger upp nedanstående bild och samtidigt frågar jag hur man har kommit till olika resultat trots att delsummorna är exakt lika som majoritetens budget.

Jag kommer återkomma till Framtid Kalmars budgetreservation.