Budgetfullmäktige

Under måndagen var det budgetfullmäktige i Kalmar. Framtid Kalmar hade lämnat in en budgetreservation precis som övriga partier i oppositionen. Men jag och Framtid Kalmar fick inte delta i de inledande rundorna i talarstolen där partiernas gruppledare debatterade budgeten, utan jag fick först komma in i debatten när den allmänpolitiska debatten startade.

Presidiet och majoriteten hade bestämt att det bara var de invalda partierna i kommunfullmäktige som fick delta i de inledande debattrundorna om budgeten. Jag och Framtid Kalmar räknas som en politisk vilde av presidiet.

Om presidiet haft lite vidare demokratisyn hade jag givetvis fått delta men nu handlade det sannolikt mest om att blockera och tysta mig från dessa inledande anföranden.

Detsamma gällde också den inledande debatten om COP26-mötet i Glasgow där jag heller inte fick vara med i den inledande debattrundan. Jag tog dock igen det när beslutet om klimatanpassningsplanen skulle debatteras men det återkommer jag till i ett nytt blogginlägg.

Framtid Kalmars budgetreservation tog sin utgångspunkt i den höga kommunalskatten i Kalmar och föreslog en sänkning med 40 öre och hur detta skulle finansieras.

I den granskning som jag gjort över hur stor andel av kommunens intäkter som går till de olika verksamheterna så upptäckte jag att kärnverksamheterna, det vill skola, äldreomsorg och social omsorg andel av intäkterna ständigt minskar. Sedan 2013 hade den minskat med ca 5 procentenheter, vilket innebär drygt 200 miljoner kronor på en budget som omsluter ca 4 300 miljonerkronor. Vilken verksamhet har då vuxit?

Det är kommunledningskontoret som tagit hela denna kaka, plus lite till. 2013 kostade kommunledningskontoret 161 miljoner kronor men 2022 års budget är kostnaden beräknad till 440 miljoner kronor. En ökning på hela 175 procent. Det har skett en del omorganisation som förklarar delar av detta men långt ifrån allt.

Jag frågar mig varför man drar in allt till kommunledningskontoret. Det verkar finnas någon form av misstro mot förvaltningarna eller är det någon som har ett stort kontrollbehov inom kommunledningskontoret eller av kommunalråden.

Kommunalrådet Johan Persson slog ifrån sig angående kommunledningskontorets expansion och menade att allt kunde förklaras med ändringar i organisationen.

Jag hade dock även granskat antalet administratörer inom Kalmar kommun genom att granska statistiken i kommundatabasen Kolada. År 2013 hade kommunen 500 helårsarbetande administratörer och fram till 2020 hade detta ökat till 700 administratörer, en ökning med 200 administratörer på bara 7 år. Sannolikt har det fortsatt öka även under 2021.

Den som har koll på kommunsektorn har säkert märkt den nya innebefattningen ”strateg”. Det anställs hållbarhetsstrateger, klimatstrateger, IT-stratetger, kommunikationsstrateger på löpande band inom den offentliga sektorn. Du kan i princip sätta ihop vilken verksamhet + strateg så har du uppfunnit en ny yrkesgrupp av administratörer.

Jag hade även kollat hur Kalmar kommuns jämförelsekommuner utvecklats när det gäller administratörer och det visade sig att Kalmar låg i topp, både när det gällde antalet administratörer och vem som hade ökat mest. Jag räknade ut hur många administratörer som varje kommun hade per tusen invånare.

Kalmar hade 10,0 administratörer per 1000 invånare, Karlskrona 9,7, Halmstad 9,1 och Växjö 8,5. Det innebär i jämförelse med t.ex. Växjö att Kalmar kommun har 110 administratörer för mycket. Det är säkert också en stor anledning till att Växjö har en kommunskatt som är 1,62 kronor lägre än högskattekommunen Kalmar.

På denna redovisning svarade dock inte kommunalrådet och socialdemokraten Johan Persson, utan han satt tyst i bänken.

Du kan läsa hela Framtid Kalmars budgetreservation på denna länk och vill du läsa majoritetens budget och alla budgetreservationer så finns de på följande länk.

En reaktion på ”Budgetfullmäktige

  1. ivarandersson 1 december, 2021 / 08:08

    Johan Persson och sossarna har många partimedlemmar som fått sysselsättning som byråkrater dvs pappersvändare som stjäl tid från de arbetande genom att hitta på nya blanketter som ska fyllas. Sysselsättning och inte arbete.

    Gilla

Kommentarer är stängda.