Debatt och beslut motion om att stoppa bidrag till Ibn Rushd

Vid gårdagens kommunfullmäktige möte behandlades Framtid Kalmars motion om att stoppa bidragen till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i Kalmar. I motionen lyfter jag fram den information och de uppgifter som framkommit om Ibn Rushd samröre med muslimska brödraskapet.

”Ibn Rushd är ett studieförbund med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som är ett extremistiskt islamiskt nätverk. Studieförbundet har blivit påkommet med att bjuda in antisemitiska samt shariaföreläsare och extrema ”jihadistpredikanter” till sina aktiviteter. Såväl terrorforskaren Magnus Ranstorp som socialantropologen Aje Carlbom har kritiserat Folkbildningsrådets för deras bristfälliga granskning av Ibn Rushd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har konstaterat att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket även stödjs av andra granskningar. Därtill har Säkerhetspolisen varnat för att bevilja bidrag till Ibn Rushd då man ser att skattepengar går till våldsbejakande extremism genom studieförbundet.”

I Kalmar är Ibn Rushd ett mycket anonymt studieförbund som påstår sig ha en studieverksamhet som omfattar ca 30 000 – 40 000 timmar ändå finns det bara en verksamhetsansvarig person och en enda officiell person. Det redovisas aldrig någon verksamhet på sociala medier och det kan ta flera veckor innan någon svarar på mejl. Jag betvivlar starkt att de bedriver den verksamhet som de påstår och som de får bidrag för.

Den personen som är officiell på Ibn Rushd Östras webbsida är även aktiv i den sunnimuslimska källarmoskén och har varit moskéns talesperson i media, de få gånger som lokalmedia skriver om Islamiska kulturföreningen Salam som driver källarmoskén. Det skulle inte förvåna mig det minsta om pengarna till studieförbundet Ibn Rushd i slutändan hamnar i den sunnimuslimska källarmoskén och deras verksamhet.

När jag granskade Ibn Rushds årsredovisningar för 2019 och 2020 som lämnades in till Kalmar kommun upptäckte jag mängder av felaktigheter i redovisningen. Läs mitt blogginlägg.

Inte minst att Ibn Rushd trots pandemin ändå bedrev en väldigt stor verksamhet samtidigt som andra studieförbund tvingades mer än halvera sin verksamhet.

Vad jag förstår så var det också samma personer från källarmoskén och Ibn Rushd som ordnade sommarens bönemöte på Bergaviks idrottsplats. Där män och kvinnor separerades så att männen stod vid mittlinjen på planen medan kvinnor och barn fick sitta 50 meter bakom männen vid ett av målen. Läs mina blogginlägg och uppföljande blogginlägg.

När jag påtalade detta under debatten menade Kultur och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) att detta inte var anmärkningsvärt då det finns flicklag och pojklag inom idrotten och menade att det var samma sak. Jag tar mig för pannan!

Givetvis blev jag angripen på mer än ett sätt under debatten och anklagad för att vara islamofob men jag fick också stöd från framför allt kristdemokraternas ledamöter och en sverigedemokrat. Moderaterna var däremot tysta under denna debatt, vad jag kommer ihåg idag.

Det som var lite komiskt var att vi bara några minuter tidigare hade tagit ett enhälligt beslut om en revidering av ett dokument angående våldsbejakande extremism, där följande skrivning fanns.

”För att värna demokratiska värden ska Kalmar kommun under planperioden utveckla rutiner för att säkerställa:

  1. Att stöd i form av ekonomiska bidrag eller andra resurser inte ges till aktörer som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer (de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män).”

Jag anser att det var just detta som var syftet med min motion. Att stoppa ekonomiska bidrag till föreningar som inte har en riktig värdegrund. Jag anser att personer som anser att sharialagar är den sanna och enda värdegrunden heller inte skall kunna ta del av Kalmar kommuns skattebetalares pengar.

No way, som framlidne journalisten Kurt Lundgren uttryckte det.

Tänk så ofta Socialdemokraterna och andra rödgröna partier skrikit sig hesa om hur viktig värdegrunden är när det gällt SD under de senaste decennierna men när det gäller islam och sharialagar då sopar man värdegrunden under mattan och kryper för de muslimska föreningarna.

Det är ett enormt hyckleri inom Socialdemokraterna enligt min mening. Men vi vet ju alla att socialdemokraterna värnar sina allt mer krympande väljargrupper. Skulle man tappa muslimska

Vid voteringen så röstade 43 nej till motionen (S, V, MP, C, KD och L), 7 röstade ja till motionen (jag + 6 från SD) och 8 moderater avstod från att rösta.

Sedan handlar det ju om socialdemokraternas krympande väljargrupper. Skulle de muslimska bidragsberoende grupperna sluta rösta på Socialdemokraterna så skulle partiet snabbt rasa under 20 procent i valresultat och det är nog största förklaringen till Socialdemokraternas agerande och försvarande av dessa bidrag till medeltida värdegrunder.

Se detta videoklipp från ca 35 minuter då pratar Petrit Latifi om Socialdemokraterna och deras väljare. Men se gärna hela klippet som är intressant.

Du kan se debatten i nedanstående videoklipp.