Debattartikel om elpriser i Barometern

Idag skriver Framtid Kalmar om de höga elpriserna och dess konsekvenser på Barometerns debattsida. Jag ifrågasätter också näringsminister Farmanbar (S) påstående om stabila och låga elpriser.
Du kan läsa debattartikeln här nedan.

I vårt elområde SE4 i Kalmar blev spotpriset i december 187 öre per kWh att jämföra med 38 öre i december 2020. En ökning med närmare 400 procent på ett år. I november var spotpriset 113 öre och många blev redan då väldigt chockade när elräkningen damp ned i brevlådan eller mailboxen.
December månad har nu varit betydligt kallare än november och dessutom också ett betydligt högre elpris. Om alla andra avgifter som nätavgift, energiskatt och moms räknas in så kommer sannolikt priset hamna på ca 3 kronor per kWh för Kalmar Energis kunder och ca 3,60 kronor per kWh för EON:s kunder på landsbygden.

Det kommer säkert ställa till det ekonomiskt för många kunder med tuff ekonomi och som inte har ett fastprisavtal. Men med tiden kommer även dessa drabbas då ingen tror på någon större förändring de kommande månaderna eller på längre sikt, snarare tvärtom.

Den nye socialdemokratiska energiministern Khashayar Farmanbar twittrade den 29 december följande. ”Mitt mål är att vi ska ha ett energisystem som är både stabilt och lönsamt, svenska elkonsumenter ska kunna lita på att vi har en billig el.”

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Socialdemokraterna helt kommer byta riktning inom energipolitiken och Sveriges elförsörjning. Då det är den minst sagt oansvariga energipolitiken och den så kallade klimatomställningen i Sverige och våra grannländer och framför allt Tyskland som är orsaken till den situation som vi befinner oss i idag. Genom nedstängningen av planerbar kärnkraft med dess systemtjänster och experimentet att ersätta den med opålitlig och icke planerbar vindkraft så är vårt energisystem på väg att spåra ur. Sveriges elproduktion är minst sagt oförutsägbar bara några dagar framåt i tiden. Utrymmet för nya större industrietableringar i södra Sverige är därmed också mycket begränsat.

Att dessa nya vindkraftsparker sedan dessutom ägs av utländska intressen som därigenom exploaterar vår natur och ödelägger miljön får fåglar, i synnerhet rovfåglar är uppenbarligen något som rödgröna politiker och naturskyddsföreningar anser vara helt i sin ordning. Vindkraftsparken i Ljungbyholm med 12 vindkraftverk som togs i drift under 2021 är ännu ett exempel då den nu ägs av Octopus Renewable med säte i Storbritannien. Vem som köper elenergin från Ljungbyholm är hemligt enligt ett så kallat PPA-avtal men sannolikheten är stor att den dessutom säljs till ett globalt företag. Grattis Kalmar och Sverige! Vad fick vi förutom en förstörd natur?

Jag förväntar mig nu att energiminister Khashayar Farmanbar och Socialdemokraterna förklarar vad billig el är för något och hur Sverige skall komma tillbaka till den nivån på elpriser vi haft tidigare som varit en förutsättning för vår konkurrenskraftiga industri med stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Men även hur hushållen skall klara sin ekonomi under 2022 och vad regeringen tänker göra för att mildra konsekvenserna av de höga elpriserna. Eller är det bara ett nytt floskelexempel från ännu en okvalificerad socialdemokratisk minister?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar