Ny strategi för ”Etnisk och kulturell inkludering” antagen av kommunfullmäktige

Kalmar kommunfullmäktige beslutat den 31 januari om en ny ”Strategi för etnisk och kulturell inkludering”. Strategin skall införas för både förvaltningar och de kommunala bolagen. Som vanligt är det skattebetalarna som får stå för den ospecificerade notan. Denna gång utan några statsbidrag.

Jag och Framtid Kalmar var den enda politikerna som ifrågasatte Strategin och yrkade på avslag.

Alla partier från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna yrkade bifall till strategin för etnisk och kulturell inkludering.

Jag ifrågasatte skarpt att det saknades handlingar till strategin, det skulle nämligen finnas två bilagor till strategin som inte fanns med i handlingarna. Bilaga 1 skulle vara ”Nyckeltal för uppföljning” och bilaga 2 skulle vara ”Åtgärdsplan”. Två minst sagt viktiga bilagor enligt min mening. När jag läste remissvaren från nämnder och kommunbolagen så förstod jag att dessa bilagor skickats ut i remissrundan men vi politiker som skulle besluta om Strategin fick inte se dessa bilagor.

Helt häpnadsväckande och helt otroligt att ingen annan politiker ifrågasatte detta!

Jag valde därför att först yrka på en återremiss för att handlingarna skulle kompletteras men samtidigt förstod jag att ingen skulle stödja min återremiss, inte ens Sverigedemokraterna och yrkade därför avslag på strategin om ärendet skulle avgöras idag.

Det är som en fårskock som majoriteten skjuter framför sig i kommunfullmäktige. Till och med Sverigedemokraterna har anslutit sig till denna fårskock! Finns det ingen opposition i Kalmar förutom jag och Framtid Kalmar?

Strategin för etnisk och kulturell inkludering innefattar följande mål. Nu är det mycket ordbajsande.

”Huvudmålet för inkluderingsarbetet är att alla invånare i Kalmar oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att förverkliga och utveckla sitt vardagliga liv samt känna sig delaktiga i kommunen.

Alla som bosätter sig i Kalmar ska etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Människor behöver skapa sig en egen försörjning för att kunna leva självständigt och för att kunna bidra med sin kompetens och sina resurser.” 

Efter kf-mötet har jag dock fått tillgång till de ”hemliga” bilagorna. Åtgärdsplanen innehåller hela 82 punkter och här kommer några uppgifter från Åtgärdsplanen med mina kommentarer. 

Andelen utrikesfödda tillsvidareanställda ska öka.” Innebär det att kompetens inte skall prioriteras och att etniska svenskar skall diskrimineras vid anställningar? 

”Skillnaden i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen skall elimineras.” Hur skall detta gå till? 

”Främja möjligheterna för nyanlända att skaffa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart boende.” Gäller detta även etniska svenskar? 

”Verka för att socioekonomiska starka grupper väljer att bo kvar i bostadsområden med riskfaktorer.” Kalmar kommun skall således försöka tvinga etniska svenskar att bo kvar i utsatta områden. 

”Alla vuxna nyanlända ska erbjudas och motiveras att genomgå kursen Samhällsorientering.” Är inte detta redan ett krav för att erhålla ekonomiskt stöd från kommunen? 

”Utbudet av mångfalden i kultur- och fritidslivet ska öka och synliggöras.” Inte ett ord om att assimileras till det svenska samhället!

Hur många såg Uppdrag granskning om bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge? I programmet berättade man om att befolkningen i området kampanjade mot integration.

Egentligen är det helt häpnadsväckande att majoriteten kommer med denna strategi efter minst fyra decennier av massinvandring till Sverige och Kalmar kommun. Någon kan kanske tycka bättre sent än aldrig men jag instämmer inte.

Kalmar kommun har inrättat en Arbetsmarknadsenhet, Kunskapsnavet, Del-ta, Flykting och integrationsenheten, Arbete o välfärd, Integrationsråd och en rad andra olika grupper/organ för att dessa svårintegrerade människor skall klara sin egen försörjning. Dessa olika delar i kommunens organisation har funnits under många år eller flera decennier men uppenbarligen är misslyckandet stort. Då man nu i elfte timmen skall besluta om en helt ny strategi för etnisk och kulturell inkludering.

Kom ihåg att alla dessa kostsamma delar i kommunens organisation kostar minst ett hundra  miljoner årligen och att det är en följd av en fullständigt okontrollerad invandring från framför allt MENA-länder, det vill säga Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom tillhör merparten av dessa svårintegrerade människor religionen Islam, vilket gör det mer eller mindre omöjligt. De har inget intresse av att bli en del av vårt samhälle, kultur och gemenskap.

Lycka till med den nya strategin. Jag kommer granska den stenhårt så länge jag sitter som politiskt förtroendevald. Men det avgör ju väljarna den 11 september 2022.

Det mest tragiska är att i hela dokumentet nämns bara individens eget ansvar för att integrera sig i samhället och klara sin egen familjs försörjning en enda gång i den 21 sidor långa strategin, enligt nedan.

”Nyanlända och utrikesfödda har själva också ett eget ansvar för sin framgång.” 

Däremot så skrivs det mängder av gånger om kommunens ansvar och allas ansvar. Något som också nästan alla ”goda och fina” politiker uttryckte under den korta debatten som var innan beslutet togs i kommunfullmäktige.

Miljöpartisten Max Troendlée, som för övrigt sitter i Miljöpartiets partistyrelse, lyckades till och med med konststycket att få det till rasism när en SD-ledamot tog upp att det egna ansvaret också var viktigt. Det är med andra ord rasism att ställa krav på invandrare enligt Miljöpartiet. Suck…..

Det är bara att gratulera invånarna i Kalmar till ännu ett dokument som kommer skapa ännu ett antal välbetalda administratörer inom den kommunala verksamheten. Enligt kommunernas och regionernas databas Kolade ökade antalet administratörer inom Kalmar kommun med närmare 40 procent mellan åren 2013 och 2020. Det vill säga med 190 nya administratörer, från 510 till 700 administratörer i den kommunala organisationen.

Nu blir det fler naiva personer som administratörer, som de invandrare som inte vill integrera sig i det svenska samhället kan driva med och skämta om. Die dummen Schweden!

Till och med jag skrattar åt de infantila politikerna, men samtidigt gråter jag över hur mitt land förstörs och går under.

Eller som författaren Anders Johansson från Kalmar uttryckte det i Barometern redan den 16 november 2009.

”Idag har invandringen nått sådan omfattning att man med en lätt glidning i begreppen kan påstå att Sverige är det enda land i världen som frivilligt bekostar sin egen kolonisering.” 

PS

Barometerns artikel om kommunfullmäktige och strategin är en katastrof. I artikeln nämns knappast något om strategin men det är ju inte helt oväntat. Kommunens invånare skall hållas ovetande om alla tokigheter.