Sänkt kommunalskatt

Idag har Framtid Kalmar fått en debattartikel publicerad i Barometern. I debattartikeln följer jag upp det jag tidigare skrivit om den överdebitering, det vill säga den för höga kommunalskatten som Socialdemokraterna låtit kommuninvånarna betala på sina inkomster.

Kalmar skall ha lägre kommunalskatt än Torsås.

Läs min debattartikel i Barometern.

Du kan också läsa den nedan.

Kalmar kommun har under en lång rad av år redovisat ett betydligt högre resultat än vad kravet är på kommuner. Under pandemiåren är dessutom resultatet extremt högt även om man undantar de fastighetsförsäljningar som gjorts av kommuninvånarnas tillgångar, inte Socialdemokraternas och Johan Perssons tillgångar som man ibland kan förledas att tro när kommunalrådet stoltserar i media.

Den största orsaken till dessa resultat är den överdebitering genom kommunalskatten som pågått under ett decennium av Socialdemokraterna i Kalmar med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Dessa partier anser sig ha rätten att överdebitera kommunens skattebetalare och sedan fördela överskottet på diverse tvivelaktiga projekt som i många fall är rena valfläsket till olika grupper eller till den egna rörelsen. Ett exempel på detta är 10 miljoner kronor till den ”egna” S-föreningen Folkets Hus i Lindsdal.

Mitt nystartade parti Framtid Kalmar föreslog i vår budgetreservation för 2022 en skattesänkning med 40 öre men vi fick tyvärr inget stöd från något annat parti för vårt förslag i kommunfullmäktige.

Till och med de små kommunerna Torsås och Borgholm har en betydligt lägre kommunalskatt än Kalmar kommun, vilket är ytterst anmärkningsvärt. Kalmar är en residensstad med stora arbetsgivare som Länssjukhus, Linneuniversitetet och flera myndigheter och har därmed alla förutsättningar att kunna hålla en lägre kommunskatt. Kalmar har en kommunalskatt på 33,67 kronor under 2022 men Borgholm har 33,44 och Torsås 33,29 kronor. Det är minst sagt pinsamt för majoriteten i Kalmar och i synnerhet för Socialdemokraterna och Johan Persson.

För att inte tala om jämförelsekommunen Växjö där kommunalskatten är 32,19 kronor. Växjö kommuns invånare för varje år tusentals kronor mer i plånboken än vad Kalmar kommuns invånare får.

En av de viktigaste parametrarna som styr vilken utdebitering som krävs för att en kommun skall gå runt ekonomiskt är invånarnas medelålder. Ju äldre befolkning, desto högra kostnader för kärnverksamheten, äldreomsorg och social omsorg. De senaste siffrorna för medelåldern i befolkningen från SCB är från 2020 och då hade Kalmar kommun 41,1 år i medelålder men Torsås 46,3 och Borgholm hela 51,1 år, den högsta i landet. Det är 5,2 år respektive 10,0 år högre medelålder än Kalmar och det innebär en enorm skillnad i behov av äldreomsorg för Torsås och Borgholm. Men ändå klarar dessa kommuner sin ekonomi med goda resultat trots en lägre kommunalskatt.

Framtid Kalmar kommer i valrörelsen driva frågan om en rejäl skattesänkning i Kalmar och vi kommer driva frågan i kommunfullmäktige efter valet om väljarna ger oss det mandaten. Framtid Kalmar kommer ställa skattehöjarpartiet Socialdemokraterna mot väggen och inte låta dem komma undan en debatt om sänkt skatt.

Kalmar skall ha en lägre kommunalskatt än Torsås!

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar