Generationskonto

Majoriteten i Kalmar (S, C och V) vill att det skall startas ett generationskonto där ca 1,1 miljarder kronor av betalningen för det kommunala bolaget KIFAB som har sålts till SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Generationskontot skall vara för framtida investeringar men i förslaget till beslut finns en rad direktiv. Länk till handlingen som pdf.

Jag sammanfattar de viktigaste direktiven.

 • Kapitalet skall han ökat till 2 miljarder kronor innan några pengar eller avkastning från generationskonto får användas.
 • Kapitalet kommer därför ej användas till löpande drift och ej heller som ett sätt att finansiera lägre kommunal utdebitering.
 • Vidare bör beslut om att använda direktavkastningen från generationskontot tas med minst två tredjedelars majoritet i kommunfullmäktige.
 • Kalmar kommun har nu en unik möjlighet att bygga ett kapital som kommer gagna framtida generationer och skapa goda förutsättningar för att möta de utmaningar vi står inför, inte minst inom klimat- och hållbarhetsområdet.

Jag har egentligen inget att invända emot att man skapar ett generationskonto men jag har starka invändningar i vad som anges i direktiven.

Innan jag går in på dessa invändningar så måste jag kommentera det socialdemokraten Anna Thore sa om just detta generationskonto. Den som lyssnar på videoklippet förstår att hon är ute och cyklar när hon pratar om att dessa pengar skall användas till klimatåtgärder och att vi enligt IPCC har 8 år på oss om vi skall rädda jordklotet. Hon tycks fullständigt glömt bort att kapitalet inte får användas förrän det uppnått 2 miljarder kronor. Det har jag svårt att tro att man kan uppnå inom 8 år.

Vi har under de senaste året sett hur oförutsedda händelser kan ställa till det för inte bara världsekonomin, utan det spiller givetvis också över på regioner och kommuner. Först kom pandemin och nu har vi även ett krig i Europa som vi inte vet hur det kommer utveckla sig. Att då så man skriver i direktiven att låsa in dessa pengar och samtidigt förbjuda att användning av dem i driften av kommunen eller till att sänka den kommunala utdebiteringen anser jag var helt förkastligt. Jag ansåg att följande mening skulle strykas helt och hållet ur direktivet.

”Kapitalet kommer därför ej användas till löpande drift och ej heller som ett sätt att finansiera lägre kommunal utdebitering.”

I direktivet skriver man också att det bör vara två tredjedelars majoritet i kommunfullmäktige vid beslut att använda direktavkastningen från generationskontot. En bra regel men att skriva ”bör” betyder ju inget alls. Ingen är tvungen att följa något som är bör. Jag menar att ”bör” ska ersättas med ”skall”.

Som en tredje invändning ville jag stryka ”inte minst inom klimat- och hållbarhetsområdet”. Jag anser att i direktiven skall inte något speciellt område pekas ut. Vi vet inget om hur situationen ser ut om 10 eller 50 år. Jag anser att det kommer framtida politiker ha bäst kunskap om. Det vet allra minst klimatalarmisterna inom Kalmar kommun.

Jag yrkade därför på återremiss för att direktiven skulle ändras enligt min önskemål eller krav. Och om det inte blev en återremiss kände jag mig tvungen att yrka på avslag, även om jag i grunden inte har något emot ett generationskonto men då skall direktiven vara korrekta.

Inte en stavelse i Barometerns artikel om generationskontot om mina yrkanden och mina förslag till ändringar i direktivet. Det är bara för ynkligt och sorgligt!

Se debatten i kommunfullmäktige.

3 reaktioner på ”Generationskonto

 1. Sven d.ä. 30 mars, 2022 / 11:09

  Om Kalmar har lån borde man betala av dessa först. Risken är att pengarna slösas bort på sk klimatåtgärder.

  Gilla

  • Thoralf A 30 mars, 2022 / 13:12

   KIFAB har givetvis lån på sina fastigheter och dessa lån tar SBB över och därmed minskas Kalmar kommuns låneskuld.

   Gilla

 2. Sven d.ä. 29 mars, 2022 / 15:27

  Kommunen har för mycket pengar att röra sig med. En kommun ska tillhandahålla grundservicen, inte hålla på att bygga monument (över sig själva). Blir det pengar över, så ska skatten sänkas. Kalmar kommun och dess region borde klara sig med max 20% i skatt.

  Gilla

Kommentarer är stängda.