Socialdemokraterna värnar inte demokratin på valdagen

Valnämndens ordförande socialdemokraten Ann-Marie Engström vägrade lyssna till vittnesmålen om hur dåligt det fungerar i vallokalerna inom Kalmar Kommun. Hon vägrade att ta till sig de argument som ledamöter från samtliga oppositionspartier framförde och hon slog uppenbarligen dövörat till. Eller så förstår hon inte bättre än så!

Det var på grund av min interpellation om valnämnden kommer distribuera samtliga anmälda partiers valsedlar till vallokalerna som diskussionen om den bristande ordningen vid mottagandet av valsedlar i vallokalerna kom upp, alla vittnade om sina dåliga erfarenheter av att lämna valsedlar vid vallokalerna.

Debatten blev så lång att fullmäktiges ordförande fick avbryta för lunch och debatten fick återupptas igen. Lyssna på videoklipp från debatten så förstår ni hur illa ställt det är med demokratin i vårt land, till och med på valdagen.

Det handlar om demokrati och att valen skall vara demokratiska och att valet skall vara likvärdigt för samtliga partier och inte missgynna de mindre partierna som enligt det system som Kalmar kommun praktiserar själva måste distribuera namnvalsedlar till samtliga 42 vallokaler inom kommunen. En omöjlig uppgift att hinna med så att namnvalsedlarna finns på plats i alla vallokaler när de öppnar klockan 08:00 på valdagen.

Det är minst sagt lika anmärkningsvärt att tidningen Barometern inte skrivit en enda rad om detta efter den långa debatten i kommunfullmäktige. Förstår inte tidningen det allvarliga i att det finns brister i hur man organiserar valet i Kalmar? Och att hela ansvaret ligger på Valnämnden!

Lyssna till debatten i kommunfullmäktige.

Debatten fortsätter i detta videoklipp

Noterbart är att Centerpartiet och Vänsterpartiets ledamöter var tysta under hela debatten. De är ju stödpartier till Socialdemokraterna i Kalmar och har uppenbarligen ingen egen uppfattning.

Kom också ihåg att dessa partier i Kalmar har utlyst klimatnödläge i kommunen. Men behåller man samma odemokratiska beslut att inte distribuera samtliga partiers valsedlar så tvingar man alla partier, minst 11-12 partier att åka runt med bil till 42 vallokaler, från Rockneby i norr till Halltorp i söder och Påryd i väster. Det blir väldigt många mils bilkörning på valdagens morgon. Det hade dock inte klimatalarmisten och socialdemokraten Anna Thore något att säga om. Hyckleriet har inga gränser! Det är viktigare att jävlas med de mindre partierna för majoriteten och Socialdemokraterna!

Här nedan kan du läsa min interpellation som drog igång debatten i kommunfullmäktige.

Interpellation till Valnämndens ordförande Ann-Marie Engström angående distributionen av valsedlar till vallokalerna.

Inför valet den 11 september har det gjorts en del förändringar i Vallagen. Tyvärr har regeringen vägrat att ge Valmyndigheten direktivet att utreda gemensamma valsedlar till de olika valen och nu kommer vi därför att få leva med denna uppsjö av olika valsedlar i ännu ett val.

Den lappa och laga strategi som regeringen förordat kommer utan tvekan leda till nya problem i vallokalerna, i synnerhet för de mindre partierna.

Det som är allra viktigast för demokratin är att alla partier behandlas lika av valförrättarna och valnämnderna i kommunerna, som har ansvaret för att valet genomförs demokratiskt.

Det som förändrats är att valförrättarna nu skall ansvara för utläggningen av samtliga valsedlar i vallokalerna, även namnvalsedlar men för att detta skall fungera så måste även distribueringen av valsedlar fungera så att alla valsedlar finns i vallokalen när den öppnar, det gäller oavsett om det är en förtidsröstningslokal eller vallokal på valdagen.

När det gäller distribuering av namnvalsedlar har kommunerna tidigare tagit olika beslut. Vissa kommuner har gjort detta för samtliga partier medan andra kommuner har valt att bara göra det för partier som i ett föregående val uppnått ett visst valresultat. I Kalmar kommun finns drygt 40 vallokaler under valdagen och ytterligare ett antal för förtidsröstning. Vallokalerna finns från Halltorp i söder till Rockneby i norr och Påryd i väster. Att distribuera valsedlarna för ett litet parti är en jobbig och besvärlig uppgift.

Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till valnämndens ordförande Ann-Marie Engström men även till partiernas företrädare i valnämnden.

  • Kommer valnämnden besluta om att även distribuera samtliga partiers namnvalsedlar till förtidsröstningslokalerna och vallokalerna på valdagen?
  • Om svaret är nej på ovanstående fråga. Kommer valnämnden ordna så att vallokalerna kan ta emot valsedlar dagen innan valdagen eller i god tid innan vallokalerna öppnas för de röstande?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Nedan ett exempel på Socialdemokratiskt valfusk i en förtidsröstningslokal. Ett solklart brott mot vallagen som jag anmälde till Länsstyrelsen.

En reaktion på ”Socialdemokraterna värnar inte demokratin på valdagen

Kommentarer är stängda.