Ny ekonomisk förlust för kommunens vindkraftverk under 2021

Vid måndagens (28 mars) möte i kommunfullmäktige så hade jag en interpellation ställd till servicenämndens ordförande Johanna Pettersson (C) angående kommunens vindkraftverk. Jag hade noterat att även 2021 blev ännu ett förlustår för vindkraftverket trots höga elpriser under hela året.

Jag har därför gjort ett litet videoklipp där jag berättar om interpellationen och svaret i kommunfullmäktige.