Kommunal överbudspolitik om tryggheten i Kalmar

Miljonrullningen fortsätter i Kalmar för att öka tryggheten, att pengar skall öka tryggheten, det tror i varje fall de ledande politikerna inom majoriteten (S, C och V) men det gäller även oppositionen i Kalmaralliansen (M. L och KD). Men ingen av dem vågar peka ut den verkliga grundorsaken till den otrygghet som så många kommunmedborgare känner.

Det har nu varit så många bud och överbud att jag har svårt att komma ihåg alla turerna. Nu är det dessutom valår och överbudspolitik är det normala för dessa partier.

Allt började med att Socialdemokraterna för några år sedan skulle satsa några miljoner kronor på ökad trygghet framför allt på Kvarnholmen och man skulle ha några inhyrda ordningsvakter som patrullerade på Kvarnholmen under helgerna. Sedan kom Socialdemokraterna på att det var bättre att anställa dessa ordningsvakter på heltid för att även kunna patrullera andra delar av staden vid vissa tillfällen. Men sedan kom man på att man måste ha en ledande person med god kunskap och som arbetsledare för dessa ordningsvakter och då rekryterade man en ledande och känd polis från Polismyndigheten.

Sedan har denna verksamhet fortsatt växa och i budgeten för 2022 så slog man fast att man skulle gå upp till 12 heltidsanställda ordningsvakter som nu framför allt även skulle patrullera de otrygga bostadsområdena i Kalmar som Norrliden, Funkabo och Oxhagen. Tillsammans med en del andra åtgärder var nu kostnaden upp i ca 15 miljoner kronor per år. Dessa ordningsvakter skulle nu också fungera som parkeringsvakter och det befintliga avtalet med Securitas om parkeringsövervakning förlängdes inte vid nyår.

Sedan kom den första dödsskjutningen i Kalmar den 11 februari. Något som många betraktar som en uppgörelse bland gängkriminella. När sedan en ny gängskjutning med dödlig utgång inträffade i början av mars så dröjde det inte länge innan Socialdemokraterna tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Vänsterpartiet ökade ”trygghetsbudgeten” med ytterligare 5 miljoner kronor till totalt ca 20 miljoner kronor.

Nu hade dock även Kalmaralliansen vaknat och i ett politiskt utspel den 30 mars kom de med ett vallöfte om att öka tryggheten i Kalmar genom att lova en ”trygghetsbudget” på 25 miljoner kronor och man pekade ut nya satsningar i Norrliden, Funkabo och Oxhagen.

Den 9 april publicerade Barometern en debattartikel från Socialdemokraterna och sina stödpartier om tryggheten och nu har man hittat ytterligare ett antal miljoner kronor. I en kommande ändringsbudget lovar Socialdemokraterna hela 31 miljoner kronor till en ”trygghetsbudget” om de vinner valet. De områden i Kalmar som pekas ut av Socialdemokraterna i debattartikeln för dessa satsningar är återigen Norrliden, Funkabo och Oxhagen. Norrliden skall få läktare i sin idrottshall och Oxhagen skall få en konstgräsplan vid skolan. Hur det nu skall öka tryggheten förtäljer inte debattartikeln.

Nu är frågan om Kalmaralliansen kommer höja sitt bud på 25 miljoner kronor för att slå Socialdemokraterna. Vi väntar med spänning på nästa drag i överbudspolitiken.

Jag vet inte om jag skall skratt eller gråta. För att finansiera dessa 31miljoner kronor borde Socialdemokraterna höja skatten med 20 öre per hundralapp men det blir säkert någon förbättring inom kärnverksamheterna som får stå tillbaka. Det troliga är väl att det drabbar de äldre i kommunen, det vill säga pensionärerna, för de klagar aldrig.  

Jag anser att grundorsaken till denna otrygghet och brottslighet i stor utsträckning beror på den massinvandring som pågått under så många år. Egentligen är det helt ologiskt att satsa miljonbelopp på dessa utsatta områden med en vag förhoppning om att dessa kriminella element istället skall bli normala ungdomar.

Ställ till jävelskap med brottslighet så kommer Johan Persson med den stora plånboken och bygger idrottsarenor och öppnar fritidsgårdar, det är innebörden av kommunens handlande. Aldrig ställs det några krav på dessa kriminella ungdomar.  

Tala om för dessa ungdomar i Norrliden, Funkabo och Oxhagen att nästa gång de begås grov brottslighet så stänger vi idrottshallar, multiarenor, skatebordpark och fritidsgårdar under en vecka. Och fortsätter brottsligheten så stängs de i två veckor. Det är bara att välja vilket som är viktigast. Då kanske det blir en viss självsanering i dessa områden.

Kalmar kommun skall inte böja rygg för kriminella ligister.

Jag och Framtid Kalmar är väldigt trötta på den miljonrullning som pågår till dessa otacksamma grupper i samhället som inte heller bidrar med särskilt mycket tillbaka. Utan snarare vill leva inom sina segregerade grupper med sin egen religion och kultur.