Arvodeshöjning och ny nämnd

Den beslutspunkt under kommunfullmäktige som väckte den mest heta debatten var utan tvekan Arvodeskommitténs förslag om att kraftigt höja kommunalråden och oppositionsrådens arvoden med ca 7 000 kronor per månad, utöver den ordinarie årliga höjningen av arvoden.

Det görs alltid eller i varje fall borde man göra en översyn av den politiska organisationen inför varje ny mandatperiod. Nu har man gjort det och lagt ett antal förslag på förändringar med bland annat arvodeshöjningar men också en helt ny nämnd för Integration och arbetsmarknad.

Sverigedemokraterna biföll arvodeshöjningen i Arvodeskommittén men också i kommunstyrelsen när det behandlades där. Däremot så yrkade SD avslag i kommunfullmäktige och deras argument för denna omvändelse var ytterst svag. SD yrkade också bifall till att inrätta en helt ny nämnd, vilket jag finner ganska anmärkningsvärt.

Framtid Kalmar yrkade avslag på både arvodeshöjningen och på förslaget att inrätta en helt ny nämnd.

Jag har skrivit en reservationstext som kommer läggas in i protokollet för kommunfullmäktige. Jag lägger in reservationstexten här nedan och längst ned finns även ett videoklipp från den heta debatten i kommunfullmäktige.

Punkt 2 Arvodeshöjning

Arvodeskommittén har föreslagit en kraftig höjning av arvoden till kommunalråd och oppositionsråd genom att höja procentsatsen med 10 procent, från 95 procent av en riksdagsledamots lön till 105 procent för kommunalråd 1 och sedan samma höjning för övriga kommunalråds och oppositionsråd ifrån den procentsats som gäller idag.

Det enda argumentet som arvodeskommittén anger i handlingarna är att Kalmar kommun befolkningsmässigt ligger på 33:e plats i landet medan kommunalråd 1 arvode ligger på plats 132 av landets 290 kommuner. Uppenbarligen anser arvodeskommittén och dess ordförande Roger Kaliff att riksdagsledamöternas löneutveckling varit alldeles för svag, trots att den följer arbetsmarknaden väl. Kalmar kommuns utdebitering av skatt från kommunmedborgarna är idag redan hög och vid en jämförelse med landets kommuner hamnar Kalmar kommun på plats 131. När Kalmar kommun har avancerat i denna jämförelse genom att bedriva verksamheten mer effektivt kan arvodeskommittén återkomma med ett förslag om arvodeshöjning men det är aktuellt först om 4 år.

Sedan Johan Persson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2005 har Kalmar kommun ökat sin befolkning med ca 10 000 personer men närmare 8 000 har utrikes bakgrund, något som skapat en mängd rad nya och kostsamma problem i vår kommun, inte minst för rättsväsendet. Denna negativa utveckling skall inte premieras i ökade arvoden.

Framtid Kalmar anser att en lönehöjning på 7 150 kronor för kommunalråd 1 utöver den ordinarie arvodeshöjning på ca 1 500 kronor är helt förkastlig om man jämför med andra grupper i samhället. Ett arvode på närmare 70 000 kronor per månad är fullt tillräckligt för kommunalråd och oppositionsråd.

Framtid Kalmar säger därför nej till den föreslagna arvodeshöjningen.

Punkt 4 Ny nämnd Integration o arbetsmarknad

Framtid Kalmar säger nej till förslaget att utöka den politiska organisation med ännu en nämnd för Integration och arbetsmarknad. Massinvandringen till Sverige toppade under åren 2014, 2015 och 2016. Det är alltså 7 år sedan och frågan bör därför idag vara inaktuell och behovet begränsat om nu inte den politiska majoriteten nu inser att massinvandringen varit väldigt negativ för Kalmar kommun och skapat nya problem som man inte vill erkänna.

När det gäller arbetsmarknad så har vi en statlig myndighet, Arbetsförmedlingen som har ansvaret för denna verksamhet och man har en lång rad av arbetsmarknadsåtgärder att ta till för att inkludera människor på arbetsmarknaden. Kalmar kommuns medborgare tvingas att betala skatt två gånger för samma sak. Först betalas löneskatt, moms och punktskatter till staten för att finansiera Arbetsförmedlingen och sedan kommunalskatt för att finansiera kommunens arbetsmarknadsenhet. Nu kommer dessutom nya kostnader för en ny nämnd med miljonbelopp.

Framtid Kalmar anser att det utskott som idag går under namnet Arbete och välfärd även i fortsättningen skall hantera dessa frågor och ställa högre krav på Arbetsförmedlingen och övriga statliga myndigheter och inte minst regeringen.

Framtid Kalmar anser att någon ny nämnd inte skall inrättas.

Se debatten i videoklippet.