Johan Persson (S) besvarade inte min interpellation

Måndagen den 25 april var det kommunfullmäktige i Kalmar. Jag och Framtid Kalmar hade ställt en fråga till valnämndens ordförande Ann-Marie Engström och en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Nu inträffade något som jag aldrig varit med om tidigare Johan Persson var närvarande men besvarade inte min interpellation. Orsaken skulle vara att han inte haft tid att förbereda ett svar på mina frågor i interpellationen. Min interpellation lämnades in på kvällen den 19 april. Johan Persson hade därmed onsdag, torsdag, fredag och dessutom helgen på sig att förbereda ett svar men ändå avstått från detta.

Min interpellation gällde den ”muta” på 20 miljoner kronor som Samhällsbyggnadsbolaget var villig att ge till en ny juristutbildning vid Linneuniversitetet om man fick köpa KIFAB, kommunens bolag för Industrifastigheter. Men också hur man försökte dölja dessa 20 miljoner kronor genom att lägga in det som en del av fastighetsvärdet enligt ett mejl från Samhällsbyggnadsbolaget.

Var det frågornas känslighet som gjorde att Johan Persson inte ville svara på min interpellation. Nu är det bara två kf-möten kvar innan valet. Kommer Johan Persson försöka fly från min interpellation fler gånger?

Min fråga till Ann-Marie Engström besvarades dock och du kan lyssna till frågan i nedanstående videoklipp.