Kalmarsundsverket – oförsvarlig kostnad!

Jag som företrädare för Framtid Kalmar var den enda i Kalmar kommunfullmäktige som ifrågasatte den extremt höga kostnaden för det nya Kalmarsundsverket, det vill säga det nya reningsverket som vissa kallar för ett kretsloppsverk men där samma personer inte kan förklara skillnaden mot ett vanligt reningsverk.

Det nya Kalmarsundsverket kommer kosta ca 2 000 miljoner kronor enligt underlagen. Samtidigt håller Kristianstad kommun på att bygga ett nytt reningsverk som skall vara färdigt under 2024 och den beräknade kostnaden är 684 miljoner kronor enligt kommunens webbsida. De kallar det dessutom för Europas modernaste reningsverk och skall man tro Kristianstad kommuns uppgifter kommer det ha en större kapacitet än Kalmarsundsverket.

Jag efterfrågade svar från ansvariga gång på gång under debatten i kommunfullmäktige på varför det i Kalmar kommer kosta tre gånger så mycket som i Kristianstad men svaret uteblev.

Kalmar Vatten AB har valt företaget Serneke som huvudentreprenör. Enligt vad jag kan få fram så har Serneke i princip ingen erfarenhet av att bygga större reningsverk, inga referenser. Däremot har företaget NCC som bygger reningsverket i Kristianstad mängder av erfarenhet och referenser när det gäller reningsverk. För mig framstår det som helt makalöst att Kalmar Vatten AB har valt företaget Serneke som huvudentreprenör inte minst på grund av kostnadsbilden. Är det inte en konkurrens utsatt offentlig upphandling?

Jag begärde att få ett möte med Kalmar Vatten AB och fick det den 19 maj för att få svar på mina frågor men det enda svar jag fick på den höga kostnaden var att man sagt ett för lågt pris från början när inriktningsbeslutet fattades under 2016, det vill säga 850-1100 miljoner kronor. Men det var inte svaret på min fråga, endast en ursäkt.

Jag fick dock en del andra svar. Men efter mötet begärde jag att få ett processchema över reningsverket då jag ville kunna försöka förstå vad som skiljer Kalmars föreslagna reningsverk från Kristianstads reningsverk. Trots löften om att få ett processchema och nya påstötningar till Kalmar Vattens VD, Thomas Bergfeldt så har jag fortfarande inte fått något processchema. Häpnadsväckande!

Socialdemokraten och klimatalarmisten Anna Thore som sannolikt är den som ligger bakom de fördyringar som projektet genomgått med en fördyring på ca 1 000 miljoner kronor från den kostnad som angavs för två år sedan, ville inte säga ett enda ord om fördyringen. Däremot så pratade hon om det så kallade tekniska vatten som nu är så rent att det kan återanvändas till bland annat bevattning men det innehåller fortfarande läkemedelsrester, för trots den enorma kostnaden ingår inte reningen av läkemedelsrester. Det är en option beräknad till minst ytterligare 65 miljoner kronor.

Enligt handlingarna skall så mycket som 80 procent av det ingående avloppsvattnet kunna renas till tekniskt vatten för återanvändning. I praktiken innebär det ca 13 000 m3 varje dygn men det finns ingen avsättning för detta vatten. Det måste hämtas med tankbilar från reningsverket och den kostnaden är ingen beredd att betala. Nu kommer det istället släppas ut i Kalmarsund.

I handlingarna framhåller man också att Kalmarsundsverket kommer kunna möta klimatförändringarna och vara klimatanpassat. Socialdemokraten Anna Thore kunde inte förklara vad det innebar utan menade att det skulle vara en energieffektiv anläggning och självförsörjande på energi i varje fall till viss del men det har ju inget med klimatförändringar eller klimatanpassning att göra. Utan bara ännu ett exempel på symbolpolitik för att framhäva en populistisk agenda som lurar medborgarna.

Jag anser att företaget Serneke håller på att lura skjortan av Kalmar Vatten AB och att det kommer innebära enorma kostnadsökningar för samtliga kunder de närmaste åren. Beräkningar visar att avgifterna kommer höjas med minst 100 procent de kommande åren.

Med min erfarenhet från just konsultbranschen med automation och stora projekt inom processindustrin, framför allt mot livsmedelsindustrin och pappersindustrin så är underlaget till beslutet häpnadsväckande tunt. Jag skulle aldrig ta beslut om 2 000 miljoner kronor på så lösa grunder som detta.

Men det finns ytterligare en aspekt som jag lyfte under gårdagens debatt i kommunfullmäktige. Den detaljplan som tagits fram för reningsverket bygger på det inriktningsbeslut som togs 2016. Det beslut som togs igår är en helt annan produkt än vad som sägs i inriktningsbeslutet enligt Kalmar Vattens VD Thomas Bergfeldt. Jag har tittat på detaljplanen och jag tror att gårdagens beslut inte överensstämmer med detaljplanen och att ett överklagande av beslutet mycket väl skulle kunna bifallas av den överprövande myndigheten.

Frågan är om någon kommer överklaga beslutet. Jag står till förfogande.

När jag inte fick svar på mina frågor eller någon förklaring på varför kostnaden skulle bli tre gånger högre i Kalmar i jämförelse med Kristianstad konstaterade jag att jag inte kunde ställa mig bakom det föreslagna beslutet i kommunfullmäktige. Jag yrkade därför i första hand på en återremiss och om ärende ändå skall avgöras idag så i andra hand avslag på beslutet.

Vid voteringen fick jag endast stöd av en av Sverigedemokraterna. Men jag har i varje fall ett gott samvete och jag tror att detta beslut kommer ifrågasättas ett flertal gånger i framtiden.

Titta gärna på debatten och lägg märke till hur de olika partiernas företrädare argumenterar. De har uppenbarligen ingen egen kunskap i sakfrågan eller ens intresserat sig för de enorma kostnaderna.

5 reaktioner på ”Kalmarsundsverket – oförsvarlig kostnad!

 1. Christer 31 maj, 2022 / 14:46

  Kan man inte be Leif Östling eller någon annan Svensk med stort förtroendekapital att titta på projektet i sin helhet .
  Det kan finnas hundratals miljoner att tjäna på att få en second opinion .

  Gilla

  • Thoralf A 31 maj, 2022 / 15:08

   Då lägger Kalmar Vatten Ab och Serneke säkert sekretess på handlingarna 😉

   Ett överklagande skulle däremot vara intressant.

   Gillad av 1 person

 2. Bo Åström 31 maj, 2022 / 11:28

  Tyvärr så vet dom med största sannolikhet vad dom gör, det som brukar förekomma när denna typ av kostnadsökningar förekommer är att ansvariga politiker samt tjänstemän ser till att få en liten dusör i egen ficka.
  Se till att anlita kompetent folk med långtgående befogenheter som kan följa penningströmmarna så kommer ni med stor sannolikhet få en del överraskningar.

  Gilla

  • ivarandersson 31 maj, 2022 / 18:39

   Menar du att ansvariga politiker samt tjänstemän inom Kalmar Vatten ser till att få en stor dusör i egen ficka. Delar de och Serneke på ca 1 000 miljoner kronor?

   Gilla

 3. ivarandersson 31 maj, 2022 / 09:27

  Det verkar som att Kalmar Vatten och politikerna inte har en susning om vad de beställt av Serneke och då blir dom garanterat uppskörtade. Att slösa med skattemedel kostar inget men borde kosta förtroende.

  Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.