Motion utred Ibn Rushd i Kalmar

Min och Framtid Kalmars något justerade motion om att utreda studieförbundet Ibn Rushd var uppe till beslut vid måndagens möte i kommunfullmäktige. Jag hade skrivit följande två att-satser i min motion.

  • Att Kalmar kommun startar en utredning av Ibn Rushds verksamhet för att utröna om studieförbundet uppfyller de krav och policydokument som Kalmar kommun har för att erhålla ett kommunalt ekonomiskt stöd.
  • Att Kalmar kommun pausar utbetalningen av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd under tiden som Kalmar kommun utreder studieförbundet Ibn Rushd och deras verksamhet i Kalmar.

När det under debatten visade sig att Kalmaralliansen (M, KD och L) yrkade bifall till första att-satsen men avslag på andra att-satsen så började kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) att trixa och försökte obstruera genom att hävda att man kan yrka på enbart en att-sats i en motion. Ett typiskt agerande från maktfullkomliga Roger Kaliff.

Han fick rejält med kritik för sitt agerande och det kollades upp från jurister och jag lovade personligen att överklaga hanteringen/beslutet om ordförande Roger Kaliff (S) stod fast vid sin ståndpunkt.

Det slutade med att Roger Kaliff släppte sina dumma idéer och tillät yrkande på enbart en att-sats!

Debatten blev tuff och ni kan lyssna till videoklippet nedan. Det var många bra anföranden och bra motiveringar från KD men även från L. Det tackar jag för. Följande replik från Björn Brändevall (L) citerades till och med i Barometern.

”Det är ändå allvarliga anklagelser som kommit fram om homofobi, antisemitism och så vidare. Men när jag hör försvarstalen från vänstern blir jag förvånad vilken tolerans det är för såna här rapporter om oegentligheter. Jag undrar vilka det är egentligen som stirrar sig blinda på den muslimska identiteten?”

En ledamot frågade till och med Socialdemokraterna om de avslog motionen enbart för att den var skriven av Thoralf Alfsson?

Anledningen till varför jag anser att Ibn Rushd måste utredes är att ingen vet vilka som driver Ibn Rushd i Kalmar. Jag har sökt i dokument och ansökningningshandlingar och liknande men det framgår inte någonstans vilka personer som står bakom dessa över 10 000 deltagartimmar i studiecirklar under 2021. För att hålla 30-40 olika studiecirklar under ett år med pandemi krävs det en viss organisation.

Det som dock framgår i deras verksamhetsberättelse är att Ibn Rushd i Kalmar samarbetar med Kulturföreningen Salam. Det är den föreningen som driver den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan i Kalmar. Jag tror att i princip all verksamhet för Ibn Rushd bedrivs i källarmoskén. Fungerar Ibn Rushd bara som en förmedlare av pengarna till den sunnimuslimska källarmoskén? Det handlar om många hundratusen varje år när kommunbidrag, regionbidrag och statsbidrag räknas samman.

I de redovisade studietimmarna för 2019-2021 så utgör arabiska, islam och den muslimska identiteten en majoritet av studietimmarna och Ibn Rushd framstår mer som ett religiöst trosförbund, som grundar sig mer på islam än som ett studieförbund i traditionell mening. Knappast något som gynnar vare sig demokrati eller integration i det svenska samhället.

Kalmar kommun har en hel rad med olika krav på föreningar som söker bidrag. Utöver det har kommunen även flera policydokument om jämställdhet och jämlikhet som skall följas. Men om man skall tro Kultur- o fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg så är dessa dokument bara för syns skull och det kontrolleras inte om bidragstagarna efterlever dessa regler och policydokument.

Ett i mina ögon häpnadsväckande uttalande från Maia Dahlberg. Jag förstår att Barometern lyfte fram det citatet i sin artikel. Maia Dahlberg bryr sig inte om vad Ibn Rushds företrädare tycker och tänker!

Socialdemokraterna framstår enligt mig som stora hycklare och det handlar mest om att värna sina väljare inför höstens val.

Kommunalrådet Johan Persson deltog nyligen när Ibn Rushd firade avslutningen av Ramadan. Men när man ser foto på deltagarna så förstår jag att det inte var Ibn Rushd som firade, utan sunnimuslimska Kulturföreningen Salam som var den verkliga arrangören. Johan Persson ställde till och med upp på fotografering tillsammans med de som han själv kallade för antisemiter i ett brev från 2009.

Det socialdemokratiska hyckleriet har inga gränser när det gäller att vinna väljare till höstens val!

Johan Persson i röd jacka, tillsammans med flera ledare för den sunnimuslimska källarmoskén.

Hur gick då voteringen i kommunfullmäktige?

21 ledamöter (jag, SD, M, KD och L) röstade för att utreda Ibn Rushd men 35 ledamöter (S, C, V och MP) röstade nej till att utreda Ibn Rushd. Dessutom var 5 ledamöter frånvarande.