Beslutet om nya reningsverket borde överklagas!

Idag har jag en ny debattartikel publicerad på barometerns webbsida. Fanns inte plats i pappersupplagan på grund av riksdagspartiernas artiklar inför Almedalsveckan.

Du kan läsa den på Barometerns webbsida eller så finns hela texten här nedan.

Ju mer uppgifter som jag begärt ut om det planerade nya reningsverket, Kalmarsundsverket, desto mer tvivlar jag på att Kalmar Vatten AB har tagit rätt beslut, trots eller kanske på grund av alla tjänstemän i bolaget. Att kostnaden rusat i höjden på ett minst sagt häpnadsväckande sätt borde fått politikerna inom majoriteten att reagera. När en planerad kostnad ökar med 100 procent, från 1 miljard kronor till 2 miljarder kronor borde någon säga stopp. Men ingen tycks ha reagerat, allra minst bolagets politiska styrelse.

Det är bland annat därför vi har LOU, Lagen om offentlig upphandling. Lagen säger att om priset ökar med mer än 15 procent när det gäller en byggentreprenad så kan det krävas en ny upphandling. Eller om omfattningen förändras väsentligt så kan också en ny upphandling krävas. Kalmar Vattens VD Thomas Bergfeldt har ju i en intervju sagt som förklaring till dubbleringen av kostnaden att ambitionsnivån har höjts från politiken. Med andra ord svart på vitt att en ny upphandling borde genomförts.

Att anlita företaget Serneke som entreprenör är minst sagt förvånande då företaget aldrig tidigare byggt ett nytt reningsverk enligt Sernekes egen projektchef Fredrik Sävhed. Hur kan man anlita ett företag med noll erfarenhet? Som dessutom vill ha astronomiska betalningar för sin oerfarenhet. Jag tar mig för pannan och undrar hur man tänker på Kalmar Vatten AB.

Enligt uppgift så har Kalmar Vatten redan betalat 77,8 miljoner kronor till Serneke i konsultkostnader utan att något fysiskt kommit på plats. Det motsvarar ca 78 000 timmar i arbetstid om timkostnaden är 1 000 kronor per timma. En fullständigt orimlig arbetstid och kostnad för konsulttjänster utan att ens byggnationen kommit igång eller att något bygglov sökts, inte ens ett processchema som jag efterfrågat fanns att tillgå. Det är en absurd summa enligt min uppfattning och erfarenhet och tidigare anställning på konsultföretaget ÅF, Ångpanneföreningen. Vad är det man betalat nästan 80 000 000 kronor för?

Som inte det vore nog så har antalet anställda på Kalmar Vatten AB fullständigt exploderat. I årsredovisningen för 2015 så skriver man att antalet anställda var 69 personer. Men sex år senare skriver man i årsredovisningen för 2021 att antalet anställda ökat till 117 personer. En ökning med närmare 70 procent. Helt makalöst! Jag har kollat antalet anställda vid VA-avdelningarna i jämförelsekommunerna Växjö, Karlskrona och Kristianstad och hur många anställda de har. Växjö ca 65 personer, Karlskrona ca 75 personer och Kristianstad ca 70 personer. Hur kan det då behövas 117 personer i Kalmar? Både Växjö och Kristianstad har en betydligt större befolkning än Kalmar. Något är inte friskt inom Kalmar Vatten AB.

Omsättningen per anställd inom Kalmar Vatten AB var 2015 ca 2,15 miljoner kronor men om man tar hänsyn till en inflation på ca 2 procent under de senaste åren så hade omsättningen per anställd sjunkit till ca 1,4 miljoner kronor under 2021. En minskning med hela 35 procent under de sex senaste åren. Behöver jag nämna att 2016 tillträdde en ny VD för Kalmar Vatten AB!

Det har alltså varit en fullständig kostnadsexplosion för Kalmar Vatten AB och det är givetvis kunderna som får betala detta då verksamheten är helt och hållet avgiftsfinansierad enligt lagen.

Att styrelsen för Kalmar Vatten AB som består av en rad politiker inte reagerat på utvecklingen inom bolaget är fullständigt obegripligt men det säger nog det mesta om den socialdemokratiska ordföranden Steve Sjögren som i mina ögon uppenbarligen inte är kompetent för uppgiften och det måste resas frågetecken angående övriga ledamöter i Kalmar Vattens styrelse.

Utvecklingen inom Kalmar Vatten AB måste allvarligt ifrågasättas både när det gäller ledningen och styrelsen. Beslutet om det nya reningsverket borde överklagas och en ny offentlig upphandling genomföras. Jag är övertygad om att det finns stora möjligheter att sänka kostnaderna kraftigt, både internt och i en ny upphandling.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar