Om partiet

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är framtid-kalmar.jpg

Idag blir det officiellt att jag startar ett nytt lokalt parti med namnet Framtid Kalmar. Partinamnet är registrerat hos valmyndigheten och överklagande tiden har gått ut, utan någon överklagan av partinamnet.

Partiets slogan blir.

Kalmar framåt, på riktigt!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är omslagsbild-kalmar-framat.jpg

Siktet är inställt på kommunvalet den 11 september 2022 och att Framtid Kalmar skall erövra ett antal mandat i kommunfullmäktigevalet.

Partiets övergripande mål är att verka för en mycket god välfärd och trygghet för kommunens medborgare till en så låg kommunalskatt som möjligt.

Det innebär att kärnverksamheterna skall ha högsta prioritet och fokus. Jag anser att det inte riktigt fungerar på det sättet idag. Kalmar kommun har under de maktfullkomliga Socialdemokraterna sakta men säkert låtit flera andra verksamheter växa fram som inte är kommunens ansvarsområde, utan det är andra statliga myndigheter som har ansvaret för dessa uppgifter. Det innebär i praktiken att Kalmar kommuns medborgare får betala två gånger för samma sak. Ett rent missbruk av medborgarnas skatteinbetalningar. Framtid Kalmar kommer belysa dessa verksamheter och ställa krav på att statliga myndigheter verkligen utför sitt uppdrag och tar sitt ansvar.

Framtid Kalmar vill att Kalmars framtid skall se annorlunda ut i förhållande till den vision som socialdemokraten Johan Persson driver idag. Enligt min uppfattning håller Socialdemokraterna på att förstöra Kalmar på flera sätt genom att skapa ett mångkulturellt samhälle där brottsligheten och otryggheten breder ut sig i en allt snabbare takt och i fler och fler stadsdelar. I huvudsak beroende på den stora invandringen av människor från MENA-länderna till vår kommun. Människors vars religion, kultur och demokratisyn inte överensstämmer med den västerländska.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är thoralf-stadshuset-3.jpg
Om väljarna vill så kommer dörren inte var stängd för mig till stadshuset efter den 11 september 2022.

Framtid Kalmars mest prioriterade frågor.

Invandringsstopp, till kommunen, det vill säga ingen mottagning av personer hänvisade av Migrationsverket till Kalmar kommun och att samtidigt verka för att återvandring sker av personer som inte kan anpassa sig till vårt samhälle och våra värderingar.

Sänkt kommunalskatt, Kalmar kommun har en kommunskatt på 21,81 kronor medan Växjö kommun har en kommunskatt på 20,19 kronor, en skillnad på 1,62 kronor. Det innebär ca 5 000 kronor mer i skatt i Kalmar för en normalinkomsttagare. Kalmar skall inte behöva vara sämre än Växjö då förutsättningarna är likvärdiga. Det är dessa pengar som Kalmars skattebetalare får betala två gånger varje år. Under ett arbetsliv på 40 år får en medborgare i Kalmar betala ca 200 000 kronor mer i skatt än en kommunmedborgare i Växjö.

Stadens och kommunens utveckling, Framtid Kalmar kommer också driva frågorna om förfulningen av staden med diverse byggnader som förstör Kvarnholmens kulturella karaktär. Den så kallade förtätningen med skövling av gröna lungor kommer Framtid Kalmar göra allt för att stoppa. Vi vill istället att de gröna lungorna skall få växa och att det skapas nya. Det så kallade ”Foppa hotellet” kommer partiet säga blankt nej till. Det räcker med ett nytt hotell i hamnen.

Vindkraftverk och vindkraftsparker, Framtid Kalmar kommer ställa skarpa krav på alla etableringar av vindkraftverk inom Kalmar kommun eller i angränsande kommuner. Framtid Kalmar säger nej till alla nya vindkraftsverk som söker tillstånd om etablering öster om E22:an. Inga vindkraftverk i vår kustmiljö.

Islamiseringen, Framtid Kalmar kommer motverka all form av islamisering, oavsett vilken verksamhet det gäller inom Kalmar kommun. Framtid Kalmar kommer säga nej till alla mosképrojekt som planeras i Kalmar.

Tidningen Nya Tider har idag ett helt uppslag om Framtid Kalmar där jag berättar om partiet och bakgrunden till varför jag startar ett helt nytt lokalt parti i Kalmar.

Sverigedemokraternas tidigare riksdagsledamot Thoralf Alfsson uteslöts ur partiet på oklara grunder efter riksdagsvalet 2018. Den stridbare politikern har sedan dess hållit låg profil i Kalmar kommunfullmäktige, där han suttit som partilös – fram till nu. Alfsson berättar i en exklusiv intervju med Nya Tider att han nu bildar ett nytt parti, Framtid Kalmar, som har siktet inställt på kommunvalet nästa år. Alfsson berättar också om sin tid i SD och hur han efter uteslutningen kände frihet. ”Jag insåg att jag kan skriva och säga vad jag vill”, säger han till Nya Tider.

Nya Tider är första media i Sverige som kan berätta att Thoralf Alfsson bildat sitt eget parti i Kalmar. Partiet heter Framtid Kalmar, ett namn som nu är registrerat hos Valmyndigheten och därmed skyddat.

Nu återstår arbetet med att samla in 50 namnunderskrifter av röstberättigade i Kalmar kommun, något som Thoralf av strategiska skäl valt att göra efter att partinamnet godkänts. Detta för att nyheten, eller partinamnet, skulle riskera att spridas i förväg.

Han berättar för Nya Tider att det varit en lång process att komma fram till rätt partinamn, och att han fick stor hjälp av sin beryktade blogg som har tusentals läsare.

– Oj, vad jag har funderat! säger Thoralf.

– Många kom med förslag på bloggen i kommentarerna. Det har varit massor olika förslag. Man vill gärna ha med Kalmar i namnet eftersom det är ett lokalt parti. Vi kandiderar inte till regionen eller riksnivå. Alternativ för Kalmar har varit ett namn som många föreslagit, Kalmardemokraterna ett annat … Det har funnits många som haft alla möjliga idéer.

NyT: Kom det slutgiltiga namnet från bloggen?

– Nej, jag hade redan bestämt mig när en person föreslog just det. Han hade fyra, fem förslag. Men jag låtsades inte om något. Jag har varit tyst.

Thoralf har bidat sin tid och planerat partinamn, politik och andra saker i lugn och ro.
– Jag skrev redan för ett år sedan att jag tänkte starta ett parti. Jag vill inte släppa politiken.

”Det finns ingen rättssäkerhet alls i SD”

Thoralf, som valdes in i riksdagen i samband med Sverigedemokraternas riksdagsinträde 2010, fanns inte med på riksdagslistan 2014 och har sedan dess varit helt och hållet verksam med sin blogg och som förtroendevald i lokalpolitiken. Efter valet 2018 uteslöts han plötsligt ur Sverigedemokraterna, utan att få veta varför. Thoralf sticker inte under stolen med att delar av SD i Kalmar län uppfattar hans nya parti som ett ”tjuvnyp”, men säger också att han fortfarande har god relation med många sverigedemokrater lokalt.

– SD i Kalmar är splittrat, jättesplittrat. Min gamla falang har fortfarande makten över styrelsen. De som låg bakom min uteslutning kontrollerar den parlamentariska gruppen i kommunfullmäktige. De är inte sams överhuvudtaget i SD Kalmar, säger Thoralf, som spår att konflikterna kommer att intensifieras med bråk på kommande årsmöte. Han öppnar också upp för att lokala sverigedemokrater kan ansluta sig till hans parti.

Enligt Thoralf är det inte bara honom och hans nya parti som många sverigedemokrater lokalt sympatiserar med, utan de har även i hemlighet starka sympatier med Alternativ för Sverige på riksplanet.

– Oja. Det är det många som har. Jag lyfter ju fram AfS emellanåt, både inofficiellt och officiellt, säger Thoralf, som också talade på ett av partiets torgmöten i Kalmar i EU-valet 2019. Han är dock inte medlem i partiet, utan framhåller att han vill förbli oberoende och därför endast är medlem i sitt eget parti.

Han menar att uteslutningen från SD var beställd av Mattias Bäckström Johansson, distriktsordförande för SD i Kalmar län och riksdagsledamot. Bäckström Johansson håller sig nära partiledningen och kunde därför se till att få stöd av Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson i utrensningen, som Thoralf beskriver som rent och skärt maktmissbruk.

– Jag har inte fått någon förklaring till uteslutningen. Mattias Karlsson skrev att jag skulle få ett brev med motivering, men något sådant har inte kommit. Jag förväntade mig inte det heller.

– Det finns ingen rättssäkerhet alls.

Thoralf säger att han ändå upplever ett stort stöd från de flesta i SD, inte minst medlemmar och sympatisörer lokalt i Kalmar län. Han har också varit mån om att hålla god relation till sina tidigare partikamrater, även om det ofta har behövt ske i hemlighet på grund av att de annars skulle riskera uteslutning ur partiet. Alla möten har behövt ske i tysthet.

– Jag umgås och träffar några av dem, och jag hoppas att flera av dem kommer att ansluta till mitt parti.

Har god kontakt med tidigare partikamrater

– De som stödjer mig, och som har uppdrag i SD, är väldigt försiktiga med att öppet visa sitt stöd för mig. Om vi träffas över en öl eller äter en middag tillsammans så gäller inga foton på sociala medier. Det får inte bli offentligt att vi umgås, skrattar Thoralf.

NyT: Ett foto med dig, som inte är en politisk aktivitet, skulle vara skäl nog att deras politiska framtid skulle raseras eller att de skulle uteslutas? Är det en berättigad oro från deras sida?

– Absolut, säger Thoralf, och poängterar att Anders Ahl (lokal SD-politiker i Värmland) blev  utesluten för att han var på foto med två som var uteslutna.

– Det stod till och med i partistyrelsens brev: ”Han har umgåtts med uteslutna.” Herregud säger jag! Man funderar ibland: har jag gjort något fel? Men man inser ganska snart att det inte är jag som har problem, utan partiet.

Thoralf menar att uteslutningen av honom kan stärka hans möjligheter att locka till sig besvikna sverigedemokrater.

– Jag kan inte medlemssiffrorna exakt idag, men jag vet att under 2019 var det cirka hundra medlemmar i SD i Kalmar som inte förnyade sitt medlemskap. Många har skrivit till mig: ”Jag kommer att gå med i ditt parti”, ”Min fru och jag kommer att rösta på dig om du startar ett parti”. Det där har jag hört hur många gånger som helst. Det har varit många som ifrågasatt uteslutningen och frågat ”vad fan håller SD på med?”

NyT: Du är lite av en lokalkändis i Kalmar?

– Ja, man har ju blivit det, och jag fortsätter driva oppositionspolitik även om jag varit partilös. Jag förekommer ju i tidningarna relativt ofta på olika sätt och vis. Ingen har glömt bort mig.

Det märks i samtalet att Thoralf nu är energisk inför sin partipolitiska återkomst. Han beskriver det som en initial turbulens vid uteslutningen, som snart förbyttes till en frihetskänsla att slippa bli övervakad av interna motståndare över vad han skrivit på bloggen eller sagt i något annat sammanhang.

– Efter att jag uteslöts upplevde jag ganska snart känslan: ”Vad skönt!” Jag har ju varit så påpassad, fått små nålstick om sådant jag skrivit på bloggen. Helt plötsligt upplevde jag: Jag kan skriva precis vad jag vill. Jag behöver inte vara orolig för att någon ovanför ska höra av sig med kritik eller gnäll.

I SD fick han till och med kritik för att ha kritiserat media.

Thoralf Alfsson berättar i sin bok om tiden i Sverigedemokraterna, från tiden före riksdagsinträdet till uteslutningen 2018. Foto: Privat

– Det kunde vara att jag skrev att journalisterna utelämnade fakta från våra kommunfullmäktigemöten, att de rapporterade felaktigt. Att få kritik för en sådan sak, att man kritiserar media?! Så småningom, efter uteslutningen, kände jag hur himlen höjde sig. Jag kände frihet.

Lokalt tror han att utrymmet för saklig kritik mot sitt forna parti är stort. Thoralf säger att partiet undvikit att driva sina kärnfrågor i kommunen.

– Jag hör ju att många är väldigt besvikna på SD:s insatser. De lämnar in motioner om belysningar på någon cykelväg. Det är inte oviktigt, men det är saker som inte har med SD:s kärnfrågor att göra över huvud taget. Vissa kommer kanske inte gilla min stil, att jag varit tuffare i debatten. Men jag tror det är en minst lika stor andel av medlemmar och sympatisörer som inte kommer att ha något emot det. SD har runt fem, sex tusen väljare i Kalmar kommun. Många tidningar skriver om vad jag gör. Så lokalt är det nog inte så svårt att få folk att byta parti.

”Det byggs ingen moské i Kalmar!”

Som förväntat blir invandringen en av de stora frågorna för Framtid Kalmar. Kommunen har hittills varit förskonat från ett lika tydligt problemområde som i närliggande Växjö, men problemen växer hela tiden.

– Växjö har Araby, Kalmar har inget sådant område riktigt, det är mer utspritt i stan. Men det har varit bilbränder och stenkastning mot polis och ordningsvakter. Det ligger och pyr, säger Alfsson, och berättar hur allt fler områden förslummas i takt med invandringen. Sedan 2005 har större delen av befolkningsökningen varit på grund av invandring.

– Jag brukar utgå från när Johan Persson (S) blev kommunalråd 2005. Sedan dess har Kalmar växt med nästan 10 000 personer. Ungefär 7 000 av dessa har utrikes bakgrund: De är utrikes födda eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Så 70-75 procent ligger det på, beroende på årsspannet man tar. Sen är det ytterligare 15 procent med en utrikes född förälder. Bara 10-12 procent är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar.

Invandringen blir nu partiets viktigaste fråga.

– Ja, invandringen är en väldigt viktig punkt. Jag vet att Johan Persson blir sur när jag lyfter allt det här, du kan se hur obekväm han blir. Jag har fakta och siffror, och kommer att driva det hårt. Vi kan inte hindra folk att flytta in på vanlig väg, men vi ska ha ett stopp för mottagande av asylsökande.

De som läst Nya Tider kommer troligen ihåg Thoralf Alfssons kamp mot ett moskébygge i staden (se v.45/2019).

– Islamiseringen är en annan sak jag kommer att lyfta upp. Sunnimuslimerna i Kalmar driver en penninginsamling för att bygga moské. Jag säger: Det byggs ingen moské i Kalmar!

– Tiggeriförbud är en annan sak jag kommer driva enligt samma princip som man fått till i flera kommuner, som Vellinge, Sölvesborg och Eskilstuna.

Vill sänka kommunalskatten

Att stoppa slöseriet med kommunens skattemedel blir en annan stor fråga för Framtid Kalmar. Detta i syfte att kunna sänka skatten, en fråga som de borgerliga partierna inte vågar driva.

– Ja! Sänkt kommunalskatt! Effektivisering inom kommunen. Man ska jobba med kärnverksamheten. Jag är inte rädd för att ta debatten. Jag kommer lyfta flera konkreta saker för att kunna sänka kommunalskatten.

Kalmar har 21,81 kronor i kommunskatt, medan närliggande Växjö, som precis som Kalmar är en residensstad, har 20,19 kronor i skatt. Thoralf pekar på att det är 1 krona och 62 öre som skiljer kommunerna åt.

– För en normalinkomsttagare gör det nästan en skillnad på 5 000 netto i plånboken på ett år, säger han.

Här ser han en öppning, eftersom borgerligheten i kommunen inte haft ryggrad att driva skattesänkningar. Han beskriver Moderaterna som svaga.

– De har fått så mycket stryk av sossarna. De är inne på sitt fjärde, femte oppositionsråd sedan 2006. De har försökt någon gång med någon tioöring, eller kanske inte ens bestämt beloppet, men redan när de talar om skattesänkning får de smisk och står inte upp för det. Men jag kommer att driva det hårt: kommunen missköter ekonomin. Vi ska givetvis inte ha högre skatt i Kalmar än vad man har i småkommunerna runtomkring. Vi är en residensstad, med länssjukhus, universitet, en yngre befolkning som är friskare. Då har man förstås bättre förutsättningar att ha lägre kostnader.

Som exempel på slöseri nämner han bidrag till föreningar som muslimska Ibn Rushd, meningslösa och kostsamma arbetsmarknadsåtgärder, och onödiga arbeten inom kommunen som egentligen inte behövs. Modersmålsundervisningen är en annan post han vill spara in på.

– Lägg den på ett minimum, enligt lagkraven. Kalmar har idag en utökad variant som totalt kostar 15-20 miljoner. För några år sen var det 200 som gick på modersmålsundervisning, sist jag kollade var det över tusen, och nu har det vuxit ytterligare.

Avslöjar oegentligheter

Att Thoralf är en stridbar politiker har de andra partierna blivit varse, bland annat när han avslöjade felprissättning av vindkraftverkens lönsamhet i kommunen. Kommunen hade med kreativ bokföring fått det att se ut som en stor vinst. Thoralf, känd för sitt engagemang i energifrågor, anade ugglor i mossen och granskade siffrorna. Han kunde då avslöja att det i själva verket var en stor förlust för kommunen.

– Det var en seger! säger Thoralf när han berättar om hur de till slut gav honom rätt och skrev ned värdet på vindkraften.

– Jag tänker fortsätta att gräva i olika saker, syna kommunens ekonomi. Jag utgår från årsredovisningen och grottar ned mig i de saker jag finner intressant, tar hjälp av kommunens tjänstemän om det behövs. Allt som inte är kommunens kärnverksamhet kommer jag att granska.

Dessutom blir arkitekturfrågor en viktig punkt för det nya partiet, även det ett område där han tagit sina strider.

– Inom SD har jag lyft frågan länge. Jag upplever att jag fick mycket stöd. Jag stoppade Gota Medias mediahus som skulle byggas. Vi drev frågan, och fick med en sakägare som överklagade saken och till slut gav Gota Media upp. De valde att renovera sitt eget hus istället. Vi kunde därför bevara en grön lunga på Kvarnholmen, som blev en lekplats istället.

NyT: Det är det nog många småbarnsföräldrar som är tacksamma för idag?

– Ja, jag upplevde väldigt mycket stöd under de åren det pågick. Det var många som kom fram och pratade om det.

Arkitekturuppropet har de senaste åren skapat stor medvetenhet hos befolkningen att man kan bygga vackert, något som Thoralf märker av även i Kalmar.

– Det är en ganska stor debatt i Kalmar om glashusen som poppar upp på olika ställen. De kallar det förtätning av staden, jag säger förfulning. Många boende vill ha kvar sina grönområden. Det är en naturlig sak för mig att ha med som en av de viktiga punkterna att lyfta fram. Jag har lagt motioner om trädplantering och andra saker. När du svänger från Ölandsbron in mot stan har du Ängöleden som är en kal uppfylld mark. Jag har föreslagit att man borde planera allé längs vägen in. Men alla säger nej, till och med Miljöpartiet var emot det.

Stöd även utanför Kalmar

Nu hoppas han att partiets lansering ska bli en snackis runt påskmiddagar i Kalmar och runt om i landet. Och självklart kommer han att presentera partiet på bloggen också, vars läsare finns över hela landet.

NyT: Då har du många som hejar på, även utanför Kalmar?

– Ja, det märkte jag direkt när jag skrev att jag bestämt mig för partinamnet. Då var det jättemånga som kommenterade. Och som kom med nya förslag! Men jag sa att jag har ju redan bestämt mig, jag behöver inte fler förslag, säger Thoralf och skrattar.

NyT: Kan nyheten om Framtid Kalmar inspirera även i andra kommuner? Kan det leda till att fler före detta SD:are bildar lokala partier?

– Ja, det är flera som har gjort redan. I Habo, Norrköping, Uppvidinge, och fler ställen. Det är många SD:are som blivit uteslutna som drar igång lokala partier istället. Särskilt i mindre kommuner så behövs inte så många röster för att ta sig in. Några hundra röster, så är du inne.

Kalmar är en av få kommuner i landet som har kvar två valkretsar och därmed har treprocentsspärr, något Thoralf beskriver som en småpartispärr.

NyT: Det blir lite svårare att ta mandat i Kalmar än i småkommunerna?

– Jo, visst är det det. Jag räknar med att jag måste få ungefär 20 procent av SD:s röster, 1200-1500 röster, så kommer partiet in. Jag tror att det finns goda förutsättningar för det.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

AXEL FORS

Axel.Fors@nyatider.nu

Thoralf Alfsson