Debattartikel om elpriser i Barometern

Idag skriver Framtid Kalmar om de höga elpriserna och dess konsekvenser på Barometerns debattsida. Jag ifrågasätter också näringsminister Farmanbar (S) påstående om stabila och låga elpriser.
Du kan läsa debattartikeln här nedan.

I vårt elområde SE4 i Kalmar blev spotpriset i december 187 öre per kWh att jämföra med 38 öre i december 2020. En ökning med närmare 400 procent på ett år. I november var spotpriset 113 öre och många blev redan då väldigt chockade när elräkningen damp ned i brevlådan eller mailboxen.
December månad har nu varit betydligt kallare än november och dessutom också ett betydligt högre elpris. Om alla andra avgifter som nätavgift, energiskatt och moms räknas in så kommer sannolikt priset hamna på ca 3 kronor per kWh för Kalmar Energis kunder och ca 3,60 kronor per kWh för EON:s kunder på landsbygden.

Det kommer säkert ställa till det ekonomiskt för många kunder med tuff ekonomi och som inte har ett fastprisavtal. Men med tiden kommer även dessa drabbas då ingen tror på någon större förändring de kommande månaderna eller på längre sikt, snarare tvärtom.

Den nye socialdemokratiska energiministern Khashayar Farmanbar twittrade den 29 december följande. ”Mitt mål är att vi ska ha ett energisystem som är både stabilt och lönsamt, svenska elkonsumenter ska kunna lita på att vi har en billig el.”

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Socialdemokraterna helt kommer byta riktning inom energipolitiken och Sveriges elförsörjning. Då det är den minst sagt oansvariga energipolitiken och den så kallade klimatomställningen i Sverige och våra grannländer och framför allt Tyskland som är orsaken till den situation som vi befinner oss i idag. Genom nedstängningen av planerbar kärnkraft med dess systemtjänster och experimentet att ersätta den med opålitlig och icke planerbar vindkraft så är vårt energisystem på väg att spåra ur. Sveriges elproduktion är minst sagt oförutsägbar bara några dagar framåt i tiden. Utrymmet för nya större industrietableringar i södra Sverige är därmed också mycket begränsat.

Att dessa nya vindkraftsparker sedan dessutom ägs av utländska intressen som därigenom exploaterar vår natur och ödelägger miljön får fåglar, i synnerhet rovfåglar är uppenbarligen något som rödgröna politiker och naturskyddsföreningar anser vara helt i sin ordning. Vindkraftsparken i Ljungbyholm med 12 vindkraftverk som togs i drift under 2021 är ännu ett exempel då den nu ägs av Octopus Renewable med säte i Storbritannien. Vem som köper elenergin från Ljungbyholm är hemligt enligt ett så kallat PPA-avtal men sannolikheten är stor att den dessutom säljs till ett globalt företag. Grattis Kalmar och Sverige! Vad fick vi förutom en förstörd natur?

Jag förväntar mig nu att energiminister Khashayar Farmanbar och Socialdemokraterna förklarar vad billig el är för något och hur Sverige skall komma tillbaka till den nivån på elpriser vi haft tidigare som varit en förutsättning för vår konkurrenskraftiga industri med stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Men även hur hushållen skall klara sin ekonomi under 2022 och vad regeringen tänker göra för att mildra konsekvenserna av de höga elpriserna. Eller är det bara ett nytt floskelexempel från ännu en okvalificerad socialdemokratisk minister?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

God Jul och Gott Nytt År

Framtid Kalmar önskar alla en riktigt trevlig jul med familj och vänner.

Vill du ge Framtid Kalmar en julgåva så är vi tacksamma. Din julgåva kommer i så fall användas till att marknadsföra partiet till väljarna i Kalmar kommun.

Det smidigaste sättet är att använda Swish om du vill ge en julgåva. Skicka till 072-5179099 och skriv ”julgåva FK”.

Om du inte har Swish eller vill ge en julgåva på annat sätt så skicka mig ett mejl till thoralf.alfsson@telia.com så löser vi det.

Debatt och beslut motion om att stoppa bidrag till Ibn Rushd

Vid gårdagens kommunfullmäktige möte behandlades Framtid Kalmars motion om att stoppa bidragen till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i Kalmar. I motionen lyfter jag fram den information och de uppgifter som framkommit om Ibn Rushd samröre med muslimska brödraskapet.

”Ibn Rushd är ett studieförbund med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som är ett extremistiskt islamiskt nätverk. Studieförbundet har blivit påkommet med att bjuda in antisemitiska samt shariaföreläsare och extrema ”jihadistpredikanter” till sina aktiviteter. Såväl terrorforskaren Magnus Ranstorp som socialantropologen Aje Carlbom har kritiserat Folkbildningsrådets för deras bristfälliga granskning av Ibn Rushd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har konstaterat att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket även stödjs av andra granskningar. Därtill har Säkerhetspolisen varnat för att bevilja bidrag till Ibn Rushd då man ser att skattepengar går till våldsbejakande extremism genom studieförbundet.”

I Kalmar är Ibn Rushd ett mycket anonymt studieförbund som påstår sig ha en studieverksamhet som omfattar ca 30 000 – 40 000 timmar ändå finns det bara en verksamhetsansvarig person och en enda officiell person. Det redovisas aldrig någon verksamhet på sociala medier och det kan ta flera veckor innan någon svarar på mejl. Jag betvivlar starkt att de bedriver den verksamhet som de påstår och som de får bidrag för.

Den personen som är officiell på Ibn Rushd Östras webbsida är även aktiv i den sunnimuslimska källarmoskén och har varit moskéns talesperson i media, de få gånger som lokalmedia skriver om Islamiska kulturföreningen Salam som driver källarmoskén. Det skulle inte förvåna mig det minsta om pengarna till studieförbundet Ibn Rushd i slutändan hamnar i den sunnimuslimska källarmoskén och deras verksamhet.

När jag granskade Ibn Rushds årsredovisningar för 2019 och 2020 som lämnades in till Kalmar kommun upptäckte jag mängder av felaktigheter i redovisningen. Läs mitt blogginlägg.

Inte minst att Ibn Rushd trots pandemin ändå bedrev en väldigt stor verksamhet samtidigt som andra studieförbund tvingades mer än halvera sin verksamhet.

Vad jag förstår så var det också samma personer från källarmoskén och Ibn Rushd som ordnade sommarens bönemöte på Bergaviks idrottsplats. Där män och kvinnor separerades så att männen stod vid mittlinjen på planen medan kvinnor och barn fick sitta 50 meter bakom männen vid ett av målen. Läs mina blogginlägg och uppföljande blogginlägg.

När jag påtalade detta under debatten menade Kultur och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) att detta inte var anmärkningsvärt då det finns flicklag och pojklag inom idrotten och menade att det var samma sak. Jag tar mig för pannan!

Givetvis blev jag angripen på mer än ett sätt under debatten och anklagad för att vara islamofob men jag fick också stöd från framför allt kristdemokraternas ledamöter och en sverigedemokrat. Moderaterna var däremot tysta under denna debatt, vad jag kommer ihåg idag.

Det som var lite komiskt var att vi bara några minuter tidigare hade tagit ett enhälligt beslut om en revidering av ett dokument angående våldsbejakande extremism, där följande skrivning fanns.

”För att värna demokratiska värden ska Kalmar kommun under planperioden utveckla rutiner för att säkerställa:

  1. Att stöd i form av ekonomiska bidrag eller andra resurser inte ges till aktörer som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer (de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män).”

Jag anser att det var just detta som var syftet med min motion. Att stoppa ekonomiska bidrag till föreningar som inte har en riktig värdegrund. Jag anser att personer som anser att sharialagar är den sanna och enda värdegrunden heller inte skall kunna ta del av Kalmar kommuns skattebetalares pengar.

No way, som framlidne journalisten Kurt Lundgren uttryckte det.

Tänk så ofta Socialdemokraterna och andra rödgröna partier skrikit sig hesa om hur viktig värdegrunden är när det gällt SD under de senaste decennierna men när det gäller islam och sharialagar då sopar man värdegrunden under mattan och kryper för de muslimska föreningarna.

Det är ett enormt hyckleri inom Socialdemokraterna enligt min mening. Men vi vet ju alla att socialdemokraterna värnar sina allt mer krympande väljargrupper. Skulle man tappa muslimska

Vid voteringen så röstade 43 nej till motionen (S, V, MP, C, KD och L), 7 röstade ja till motionen (jag + 6 från SD) och 8 moderater avstod från att rösta.

Sedan handlar det ju om socialdemokraternas krympande väljargrupper. Skulle de muslimska bidragsberoende grupperna sluta rösta på Socialdemokraterna så skulle partiet snabbt rasa under 20 procent i valresultat och det är nog största förklaringen till Socialdemokraternas agerande och försvarande av dessa bidrag till medeltida värdegrunder.

Se detta videoklipp från ca 35 minuter då pratar Petrit Latifi om Socialdemokraterna och deras väljare. Men se gärna hela klippet som är intressant.

Du kan se debatten i nedanstående videoklipp.

Detaljplan för nytt fängelse

Idag har vi haft årets sista kommunfullmäktige. Det viktigaste och största beslutet var detaljplanen för ett nytt fängelse för 350-500 interner. Kriminalvården har ännu inte riktigt fastslagit hur många platser som behövs. Det skall placeras vid Halltorp som ligger ca 30 km söder om Kalmar.

De som var uppe i talarstolen talade sig alla varma för ett nytt fängelse, med många nya arbetstillfällen och alla yrkade bifall till detaljplanen. Så det blev aldrig någon riktig debatt. Jag valde dock att ta upp lite bakgrund till varför Sverige behöver så många nya fängelseplatser men jag fick aldrig tala färdigt då ordförande Roger Kaliff (S) avbröt mitt anförande flera gånger och menade att jag inte höll mig till frågan om detaljplanen.

Här kan du läsa mitt manus till mitt anförande.

”Nu har många uttryckt sin glädje och bifall till detaljplanen.

Men har ni funderat lite djupare i frågan varför vi måste bygga ett nytt och stort fängelse men även ett nytt och större häkte i Kalmar.

Det finns ett antal politiker och forskare, oftast med rödgröna sympatier som med emfas hävdar att brottsligheten minskar. De anlitas ofta av statsmedia, det vill säga ”objektiva” public service,  SVT och SR.

Men nu har vi svaret! Brottsligheten ökar och behovet av fängelseplatser ökar. Fler och längre fängelsestraff utdöms.

När det gäller gängskjutningar och gängmorden 2020 och 2021 så har ca 90 personer skjutits ihjäl och ca 95 procent av dessa har utländsk bakgrund. Med stor sannolik gäller samma förhållande för de som håller i vapnen.  Vilket Dagens Nyheter också kommit fram till i en undersökning.

Grundorsaken är den massinvandring som pågått till Sverige. Undersökningar från BRÅ visar på en stor överrepresentation för personer med utländsk bakgrund, i synnerhet inom gruppen inrikes födda i Sverige med två utländskt födda föräldrar.

Det är ingen vinst för samhället eller Kalmar kommun att det byggs ett fängelse i kommunen. Det är ett nederlag för samhället och inte minst för den svenska migrationspolitiken och integrationspolitiken de senaste decennierna, oavsett färg på regeringen.

Det är de svenska tålmodiga skattebetalarna som återigen får stå för notan.

Nu kanske någon tror att jag kommer yrka avslag på förslaget till beslut men det tänker jag inte göra. Jag vill att dessa kriminella skall låsas in och jag ser gärna att de låses in betydligt längre än dagens praxis!

Jag yrkar därmed bifall till förslaget till beslut!”

Detta var med andra ord inte ok att säga i Kalmar kommunfullmäktige. Eller rättare sagt socialdemokraten Roger Kaliff vill inte att detta faktum skall påtalas för människor och därför skulle jag tystas.

Barometern har en artikel om beslutet.

Se mitt anförande i detta videoklipp.

Behöver Kalmar en klimatanpassningsplan?

Nedanstående text är i stort sett ett utdrag av mina anföranden under debatten om Kalmar kommuns klimatanpassningsplan. Sist i inlägget finns också en Youtube-länk till debatten.

Finns det behov av en klimatanpassningsplan i Kalmar?

Klimatet har alltid förändrats. Klimatet går i cykler och vi har haft förändringar tidigare under 1900-talet. Det varnades för en ny istid på 1970-talet efter att medeltemperaturen sjunkit under flera decennier.

Extremväder redan 1926 på Kvarnholmen i Kalmar eller bara ett ”vanligt” hundraårs regn.

För drygt ett år sedan beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder klimatnödläge i Kalmar! Vissa ledamöter visste inte vad de beslutade om. Vissa vet nog fortfarande inte vad de beslutade om. I klimatanpassningsplanen så nämns inte att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun med ett enda ord. I majoritetens budget så nämns inte heller klimatnödläget. Majoriteten tycks ha glömt bort detta beslut. Det viktiga var uppenbarligen lite rubriker i media när det begav sig…

Vilket skämt! Jag är glad och stolt över att jag var den enda som röstade nej till att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun.

Vid senaste kommunstyrelsen sa Charlotte Gustafsson Brynielsson som är ansvarig chef för klimatanpassningsplanen följande.

”Att det är viktigt att veta mycket om vårt nuläge!”

Jag håller fullständigt med om detta. Att veta nuläget och dessutom veta hur utvecklingen varit under de senaste decennierna eller århundradet är väldigt viktigt. Det är till och med en förutsättning för att kunna fatta riktiga och adekvata beslut.

Det är ingen nationell klimatanpassningsplan som vi skall besluta om utan om en klimatanpassningsplan för Kalmar kommun. Då tolkar jag det som att Charlotte Gustafsson Brynielsson anser att det är viktigt att veta mycket om vårt nuläge även när det gäller kommunens klimatanpassningsplan.

Men det finns inget om nuläget i Kalmar kommun i klimatanpassningsplanen enligt min uppfattning. Jag anser att det fattas ett helt kapitel om nuläget och den utveckling som vi har haft. Hur har medeltemperaturen utvecklats, hur har nederbörden och grundvattennivåer utvecklats och hur har havsnivåerna i Kalmarsund utvecklats.

Det är ju grundläggande fakta för en klimatanpassningsplan. Alla dessa fakta finns tillgängliga hos SMHI och det är bara att redovisa dessa i klimatanpassningsplanen.

Jag har ställt frågor om detta till ansvariga för klimatanpassningsplanen. Men inte fått något svar annat än att man hänvisar mina frågor till SMHI och SGU. En av kommunens tjänsteperson påstod till och med att landhöjning var avtagande och att det får negativa konsekvenser. Fullständigt uppåt väggarna!

SMHI skriver på sin webbsida att hastigheten på landhöjning kommer vara i princip konstant under flera tusen år framåt.

Tjänstepersonen ifråga vägrade sedan att svara på mina frågor och skrev i ett mejl.

”Dina frågor anses nu vara besvarade från Kalmar kommuns håll.”

Det enda svar jag fick var en hänvisning till SMHI och SGU. Det tyder på okunskap, i värsta fall inkompetens eller klimatalarmism.

När det gäller medeltemperatur, nederbörd, grundvattennivåer eller havsnivåer så finns det inget oroande i utvecklingen. Det handlar om väder! Medeltemperaturen har stigit något, årsnederbörden har ökat något och havsnivån har sjunkit de senaste hundra åren.

Knappast något som kräver en klimatanpassningsplan!

Det man i klimatanpassningsplanen utgår ifrån är istället IPCC:s prognoser och klimatmodeller, som hittills visat sig stämma väldigt dåligt. Det som är allra mest problematiskt och missvisande är att man i klimatanpassningsplanen valt att utgå från IPCC:s värsta scenario som kallas RCP8.5

Inte bara det utan i man anger siffror som är inom den värsta och högsta percentilen enligt RCP8.5. Det innebär rent ”praktiskt och matematiskt”, att risken för att det scenariot skulle inträffa bara är någon promille.

Med andra ord helt obefintlig! Är det detta som skall styra kommunens klimatanpassningsplan?

För den som inte vet vad RCP8.5 förutsätter så är det följande enligt SMHI fram till år 2100.

  • koldioxidutsläppen är tre gånger högre än utsläppen idag,
  • metanutsläppen ökar kraftigt,
  • jordens befolkning ökar till 12 miljarder, idag ca 7,7 miljarder
  • begränsad teknikutveckling,
  • stort beroende av fossila bränslen,
  • ingen energieffektivisering
  • begränsad klimatpolitik fram till 2100.”

RCP 8.5 är redan idag ett scenario som aldrig kommer bli verklighet med tanke på vad som redan pågår inom klimatarbetet. Ändå används RCP8.5-scenario i Kalmar kommuns klimatanpassningsplan!

IPCC kom med en ny rapport AR6 i augusti och man släpper där i princip scenario RCP8.5

”Sannolikheten för högutsläppsscenarier som RCP8.5 eller SSP5-8.5 anses vara låg mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom energisektorn” (Hausfather och Peters, 2020a, 2020b).”

Om man skall välja ett scenario som skulle kunna inträffa anser jag att klimatanpassningsplanen skall ha RCP4.5 som utgångspunkt. Kalmar kommun skall inte bedriva klimatalarmism!

IPCC olika scenarier i senaste rapporten ändrade man namnen RCP8.5 blev SSP5-8.5 och RCP4-5 blev SSP2-4.5

I klimatanpassningsplanen skriver man att avsnittet Klimateffekter baseras på fakta från FN:s klimatpanel IPCC, SMHI och Länsstyrelsen Kalmar län.

I detta avsnitt tas de olika scenarierna upp och jag vill verkligen påtala att detta inte är fakta utan prognoser från tvivelaktiga och osäkra klimatmodeller. Klimatmodeller som ständigt förändras och utvecklas. Det är absolut inga fakta!

Det som visas i en ruta i avsnitt 3.4.2 om stigande havsnivåer kallas för en faktaruta. Det är ingen faktaruta utan i huvudsak bara prognoser.

I texten i avsnitt 3.4.4.står följande.

”Mildare vintrar innebär att snö och snösmältning minskar eller uteblir vilket gör att nederbörden till stor del rinner direkt ut i Östersjön istället för att fylla på vattenmagasinen.”

Jag skulle snarare vilja påstå det motsatta om nederbörden under vintern faller ut som regn så innebär den att den inte sugs upp av växtligheten utan just fyller på vattenmagasinen och grundvattennivåerna. En häftig snösmältning kan dock leda till att mycket vatten rinner direkt ut i Östersjön.

Med tanke på det jag anfört så yrkar jag på en återremiss av klimatanpassningsplanen och i andra hand yrkar jag på avslag på klimatanpassningsplanen.

Jag var den enda som yrkade på återremiss. Jag var också den enda som yrkade på avslag på klimatanpassningsplanen och jag fick heller inget stöd från något annat parti. Sverigedemokraterna yrkade på bifall och röstade för att godkänna klimatanpassningsplanen vid voteringen.

Kalmar kommun kommer nu ha minst två personer som jobbar på heltid med denna klimatanpassningsplan. Helt absurt enligt min uppfattning.

Budgetfullmäktige

Under måndagen var det budgetfullmäktige i Kalmar. Framtid Kalmar hade lämnat in en budgetreservation precis som övriga partier i oppositionen. Men jag och Framtid Kalmar fick inte delta i de inledande rundorna i talarstolen där partiernas gruppledare debatterade budgeten, utan jag fick först komma in i debatten när den allmänpolitiska debatten startade.

Presidiet och majoriteten hade bestämt att det bara var de invalda partierna i kommunfullmäktige som fick delta i de inledande debattrundorna om budgeten. Jag och Framtid Kalmar räknas som en politisk vilde av presidiet.

Om presidiet haft lite vidare demokratisyn hade jag givetvis fått delta men nu handlade det sannolikt mest om att blockera och tysta mig från dessa inledande anföranden.

Detsamma gällde också den inledande debatten om COP26-mötet i Glasgow där jag heller inte fick vara med i den inledande debattrundan. Jag tog dock igen det när beslutet om klimatanpassningsplanen skulle debatteras men det återkommer jag till i ett nytt blogginlägg.

Framtid Kalmars budgetreservation tog sin utgångspunkt i den höga kommunalskatten i Kalmar och föreslog en sänkning med 40 öre och hur detta skulle finansieras.

I den granskning som jag gjort över hur stor andel av kommunens intäkter som går till de olika verksamheterna så upptäckte jag att kärnverksamheterna, det vill skola, äldreomsorg och social omsorg andel av intäkterna ständigt minskar. Sedan 2013 hade den minskat med ca 5 procentenheter, vilket innebär drygt 200 miljoner kronor på en budget som omsluter ca 4 300 miljonerkronor. Vilken verksamhet har då vuxit?

Det är kommunledningskontoret som tagit hela denna kaka, plus lite till. 2013 kostade kommunledningskontoret 161 miljoner kronor men 2022 års budget är kostnaden beräknad till 440 miljoner kronor. En ökning på hela 175 procent. Det har skett en del omorganisation som förklarar delar av detta men långt ifrån allt.

Jag frågar mig varför man drar in allt till kommunledningskontoret. Det verkar finnas någon form av misstro mot förvaltningarna eller är det någon som har ett stort kontrollbehov inom kommunledningskontoret eller av kommunalråden.

Kommunalrådet Johan Persson slog ifrån sig angående kommunledningskontorets expansion och menade att allt kunde förklaras med ändringar i organisationen.

Jag hade dock även granskat antalet administratörer inom Kalmar kommun genom att granska statistiken i kommundatabasen Kolada. År 2013 hade kommunen 500 helårsarbetande administratörer och fram till 2020 hade detta ökat till 700 administratörer, en ökning med 200 administratörer på bara 7 år. Sannolikt har det fortsatt öka även under 2021.

Den som har koll på kommunsektorn har säkert märkt den nya innebefattningen ”strateg”. Det anställs hållbarhetsstrateger, klimatstrateger, IT-stratetger, kommunikationsstrateger på löpande band inom den offentliga sektorn. Du kan i princip sätta ihop vilken verksamhet + strateg så har du uppfunnit en ny yrkesgrupp av administratörer.

Jag hade även kollat hur Kalmar kommuns jämförelsekommuner utvecklats när det gäller administratörer och det visade sig att Kalmar låg i topp, både när det gällde antalet administratörer och vem som hade ökat mest. Jag räknade ut hur många administratörer som varje kommun hade per tusen invånare.

Kalmar hade 10,0 administratörer per 1000 invånare, Karlskrona 9,7, Halmstad 9,1 och Växjö 8,5. Det innebär i jämförelse med t.ex. Växjö att Kalmar kommun har 110 administratörer för mycket. Det är säkert också en stor anledning till att Växjö har en kommunskatt som är 1,62 kronor lägre än högskattekommunen Kalmar.

På denna redovisning svarade dock inte kommunalrådet och socialdemokraten Johan Persson, utan han satt tyst i bänken.

Du kan läsa hela Framtid Kalmars budgetreservation på denna länk och vill du läsa majoritetens budget och alla budgetreservationer så finns de på följande länk.

Infekterad debatt om Tallhagsskolan

I helgen kom först Dagens Kalmar med en artikel om Tallhagsskolan och att Norrlidens Papi (Shemsi Brahimi) skall börja närvara vid skolan för att stävja de oroligheter som gett inte mindre än 26 polisanmälningar under bara några veckor och mer än 10 falska brandlarm.

”Dagens Kalmar rapporterade tidigare i veckan om det gjorts 26 polisanmälningar från Tallhaggskolan sedan i mitten på september. Det har varit olaga hot, misshandel, skadegörelse och inte minst falsklarm. Nu har Shemsi Brahimi ombetts att närvara i skolan för att få lugn på skolan.”

När jag sedan fortsätter läsa artikeln så besannas de misstankar jag redan haft. Nämligen att de elever som ställer till dessa problem kommer från invandrartäta Norrliden. Papi har enligt artikel haft polisen för information i idrottshallen i Norrliden.

”Polisen har varit i Novahallen och informerat. Vid de senaste fotbollsträningarna har han tagit dit polisen som har informerat om sitt arbete. – Det är cirka tio elever som vi ska ha lite extra koll på, säger han. Skolan vet också vilka de är.”

Tallhagsskolan är en nyöppnad storskola med 750-800 elever. Man har flyttat högstadiet från dels Kalmarsundsskolan i Norrliden och från Vasaskolan i södra Kalmar till den nya skolan. Något som jag kallat för ett socialdemokratiskt/rödgrönt integrationsprojekt.

Barometern har även följt upp med en liknande artikel om att Papi ska lösa problemen vid skolan och att man nu kommer agera hårdare mot bråkstakarna.

”Vi kommer anmäla alla larm till polisen och förhör kommer att ske med utpekade elever. Skolan kommer att lägga ersättningsanspråk om 5 228 kronor till de vårdnadshavare vars barn har satt i gång larmet, även ersättningsanspråk för skadegörelse kan bli aktuellt.”

Eftersom Papi nu kallas in så är slutsatsen utan tvekan att bråkstakarna mer eller mindre uteslutande kommer från Norrliden. Jag anser att man från samhällets sida och skolans agerande är alldeles för mesiga och att det är dags för andra åtgärder än samtal och saft o bullar. Sätta hårt mot hårt. Tio elever skall inte få ställa till oro och oroligheter för 750 andra elever. Därför skrev jag följande kommentar på Facebook i gruppen Kalmar som hade länkat till artikeln i Dagens Kalmar. Jag skrev följande.

”Då vet vi att det är ungdomar från Norrliden som ställer till problem på nya Tallhagsskolan. Det var dock ingen överraskning!

”Det är cirka tio elever som vi ska ha lite extra koll på, säger han. Skolan vet också vilka de är.”

Mitt förslag är att plocka bort dessa tio elever från skolan och sätta dem ensamma i en lokal på vischan, långt ifrån stan. Där kan de få sin undervisning tills de förstått vad skolan handlar om. Typ i Helgesbo!”

Givetvis blev jag omgående påhoppad från personer boende i Norrliden eller med anknytning dit. Vissa respekterar inte mitt namn, utan raljerar på olika sätt men det visar ju bara vilken låg nivå de befinner sig på. Genom sina kommentarer visar de samtidigt att det inte erkänner problemen och därmed är det inte heller möjligt att komma till rätta med detta, utan det kommer fortsätta. Mycket grunder sig säkert i min kritik av islam och de muslimska föreningar som finns i Kalmar. Man skall respektera dem oavsett vad de gör och de behöver inte respektera någon enligt deras logik.

Papi startade själv en tråd där han ondgjorde sig över bland annat min kommentar och lösning på problemet. En förvånansvärd välskriven, formulerad och lång text. Givetvis kom hurraropen och bifallen och många kommentarer från sossemaffian och vänstermänniskor.

En person som skrev en kommentar var liberalernas nya oppositionsråd Lotta Wahlmino. Jag tog en skärmdump på hennes kommentar.

Jag reagerade starkt på hennes kommentar. Lotta Wahlmino kallar olaga hot, misshandel, grov skadegörelse och ett stort antal falska brandlarm för bus. Hon påstår dessutom att detta ”bus” sker på alla våra skolor.

Att kalla det för bus är ju minst sagt ett förmildrande och bortförklarande av problemen på Tallhagsskolan. Jag frågade henne i tråden om hon även menade friskolorna när hon skrev alla våra skolor. Hennes svar kom efter en stund, att hon hade erfarenhet från många arbetsplatser och att det gällde även friskolorna som hade samma problem som Tallhagsskolan.

Jag tänkte att denna kommentar kommer sannolikt att reta upp många skolledare inom kommunen och inte minst på friskolorna så efter en stund gick jag tillbaka till Facebookinlägget för att göra en ny skärmdump av hennes nya kommentar men då hade Lotta Wahlmino raderat alla sina kommentarer. Någon hade säkert redan reagerat på hennes obefogade beskyllningar.

Nu undrar jag om media tänker ställa frågor till oppositionsrådet Lotta Wahlmino (L) om vilka bevis och belägg hon har för att samma ”bus” pågår på alla Kalmars skolor?

Barometern uppmärksammar budgetreservationen

En positiv överraskning ikväll. Barometern har lagt upp en artikel där även Framtid Kalmars budgetreservation får en del utrymme. Tyvärr missar Barometern två viktiga budgetpunkter Framtid Kalmars budget. Det är neddragningen på administratörer och strateger som fullständigt exploderat under de senaste åren med hållbarhetsstrateger, klimatstrateger, IT-strateger och kommunikationsstrateger med flera. Kalmar kommun växer men inte kärnverksamheterna, ett stort problem!

Det andra är att Framtid Kalmar säger nej till ytterligare 7 miljoner kronor till Folkets hus i Lindsdal! Men jag är tacksam för den feta och stora texten om skattesatsen. Det blir bingo där!

Några kommentarer till oppositionens budgetar

Igår blev oppositionens olika budgetreservationer offentliga då de behandlades av kommunstyrelsen. Förutom Framtid Kalmars budgetreservation så fanns det ytterligare tre budgetreservationer, Kalmaralliansen (M, KD och L), Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Det är alltid intressant att studera dem och se vad de olika partierna vill spara in på och vilket de vill satsa pengar på.

Kalmaralliansen har en mycket luddig och märklig satsning på hela 100 miljoner kronor gällande något de kallar Innovation 2022. Den skall finansieras genom en utdelning på 100 miljoner från kommunbolagen. Efter att jag läst förslaget blev jag inte mycket klokare. Den enda satsningen var 1,5 miljoner på en koordinator som skall inspirera medarbetare och hantera projektansökningar. Det kommer bli en väldigt välbetald koordinator med ca 90 000 kronor i månadslön. Det kommer säkert bli många sökande till den tjänsten. Jag undrar dock hur övriga 98,5 miljoner skall användas? Det finns det inte ett enda ord om i Kalmaralliansens budget.

Minst sagt luddigt! Jag gissar att Johan Persson kommer gå hårt åt Kalmaralliansen under budgetdebatten den 29 november.

Kalmaralliansen röstade 2020 för att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun men i budgeten finns inte ett enda ord om klimatnödläge eller åtgärder mot detta klimatnödläge.

Miljöpartiets budget är ganska rolig. De vill satsa 185 000 kronor på en låd- och elcykelpool. Det roligaste är dock att först tar man bort 650 tkr från Samhällsbyggnadsförvaltningen på tjänst för arbete med klimatanpassning. Jag trodde inte mina ögon när jag läste det men sedan vill man dubblera tjänsten för klimatanpassning men lägger bara till 650 tkr. För mig blir det inte dubbla tjänster när summan anslaget är 0 kronor. Det kommer säkert Max Troendlée förklara under budgetdebatten.

Miljöpartiet nämner faktiskt som enda parti att det råder klimatnödläge i Kalmar.

Sverigedemokraternas budget tänker jag inte kommentera mer än att jag lägger upp nedanstående bild och samtidigt frågar jag hur man har kommit till olika resultat trots att delsummorna är exakt lika som majoritetens budget.

Jag kommer återkomma till Framtid Kalmars budgetreservation.

Framtid Kalmar driver oppositionen framför sig

Idag har det varit kommunstyrelse i Kalmar och jag har varit digital åhörare. Idag presenterades också oppositionspartiernas budget. Framtid Kalmar har också lämnat in en budgetreservation, något jag återkommer till i ett blogginlägg senare.

Jag har bara snabbt tittat på dessa budgetreservationer och jag kan inte annat än småle när nu Kalmaralliansen föreslår en skattesänkning med 10 öre. När vi för bara en vecka debatterade skattesatsen för 2022 så hade Kalmaralliansen inget yrkande om en skattesänkning. Det var bara Framtid Kalmar som ville sänka skattesatsen med 40 öre.

Uppenbarligen har Kalmaralliansen som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna blivit stressade av Framtid Kalmars förslag om sänkt kommunalskatt. Det roar mig! Synd att de inte kom på det själva.

Men det som var mest roande under ks-mötet var diskussionen som uppkom angående bidrag till Folkets hus i Lindsdal. Jag har ju haft två interpellationer om bidragen till fusk, ruffel- och bågföreningen Folkets hus Lindsdal och deras bidragsansökningar. Under interpellationerna har dock ingen annan ledamot i kommunfullmäktige deltagit. Men under ks-mötet idag så ställdes det frågor om Folkets hus i Lindsdal från Hanne Lindqvist (M), Lotta Wahlmino (L) och Christopher Dywik (KD) och jag tolkade det som att det var tveksamma till att ge ytterligare bidrag till föreningen.

När beslutet om ytterligare 15 miljoner kronor till föreningslivet inom Kalmar kommun, där närmare hälften skulle gå till Folkets hus i Lindsdal skulle tas så yrkade SD helt plötsligt avslag på den delen.

I Framtid Kalmars budgetreservation så yrkar jag givetvis avslag på ytterligare bidrag till Folkets hus i Lindsdal.

Jag är helt övertygad om att denna diskussion i kommunstyrelsen aldrig hade uppkommit om jag inte ställt dessa interpellationer i kommunfullmäktige och grävt fram alla fakta från kommunen och Boverket.

Man skulle kunna säga att Framtid Kalmar driver övrig opposition framför sig!

Den nya klimatanpassningsplanen var också upp till beslut vid ks-mötet idag. Inget av oppositionspartierna hade något att yrka på, inte ens en återremiss. Nu kommer den upp i kommande kommunfullmäktige den 29 november och då får jag möjligheten att debattera den.

Det ser jag fram emot.