Kommunfullmäktige

2022-06-01

Motion om att utreda Ibn Rushd åter igen upp i kommunfullmäktige. Denna gång blev debatten betydligt hårdare och med stöd från framför allt KD och L. Länk till artikel.

2022-05-31

Vid gårdagens kf-möte beslutades att Kalmarsundsverket skall byggas till en kostnad av ca 2 000 miljoner kronor. Läs varför jag yrkade avslag på beslutet och hur jag motiverade det. Länk till artikel.

2022-04-28

Framtid Kalmar säger nej till både kommunalrådens arvodeshöjning med ca 7 000 kronor per månad men partiet säger även nej till en ny nämnd för Integration o arbetsmarknad. Länk till artikel.

2022-04-28

Framtid Kalmars fråga besvarades men interpellationen till Johan Persson besvarades inte av en mycket oklar anledning. Har kommunalrådet Johan Persson så många andra uppdrag att han inte har tid att svara på interpellationer. Länk till artikel.

2022-04-03

Framtid Kalmars interpellation angående ännu ett förlustår för kommunens vindkraftverk var uppe i det senaste mötet i kommunfullmäktige. Länk till artikel.

2022-03-30

Framtid Kalmars interpellation om att Valnämnden borde besluta om att distribuera samtliga partiers valsedlar till vallokalerna debatterades i kommunfullmäktige. Det framfördes många vittnesmål om hur illa det fungerat vid tidigare val i vallokalerna. Länk till artikeln.

2022-03-29

Nu finns en artikel om beslutet i kommunfullmäktige att inrätta ett så kallat generationskonto med medel från försäljningen av det kommunala bolaget KIFAB. Länk till artikel.

2022-02-02

En ny strategi för ”Etnisk och kulturell inkludering” antogs vid Kalmar kommunfullmäktige den 31 januari. jag och Framtid Kalmar var den enda ledamoten som ifrågasatte strategin. Länk till artikel.

2022-01-30

Framtid Kalmars motion om utökat skyddsavstånd till vindkraftverk fick inget bifall i Samhällsbyggnadsnämnden. Länk till artikel.

2022-01-28

Framtid Kalmar har lämnat in en ny och reviderad motion om att pausa bidragen till Ibn Rushd under tiden som Kalmar kommun utreder och granskar det muslimska studieförbundets verksamhet i Kalmar och vilka kopplingar som Ibn Rushd har till den sunnimuslimska källarmoskén i Kalmar. Länk till artikel.

2021-12-21

Framtid Kalmars motion om att stoppa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd behandlades och debatterades vid måndagens kommunfullmäktigemöte. Länk till artikel.

2021-12-20

Beslut om detaljplan för nytt fängelse söder om Kalmar. Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) avbröt mitt anförande. Länk till artikel.

2021-12-01

Behöver Kalmar kommun en klimatanpassningsplan? Detta debatterades och beslutades vid kommunfullmäktigemötet den 29 november. I inlägget finns även en Youtube-länk till debatten i fullmäktige. Länk till artikel.

2021-11-30

Budgetfullmäktige den 29 november. Jag kommenterar budgetfullmäktige och Framtid Kalmars budgetreservation. Länk till artikel.

2021-10-30

Min motion om att stoppa utbetalning av bidrag till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har behandlats av Kultur- och fritidsnämnden. Länk till artikel.

2021-10-28

Beslut i kommunfullmäktige om 100 miljoner kronor i bidrag till juridikutbildning vid Linneuniversitetet. Framtid Kalmar yrkade avslag på detta förslag. Länk till artikel.

2021-10-27

Framtid Kalmar yrkade vid kommunfullmäktigemötet att kommunalskatten skall sänkas med 40 öre per hundralapp. Under ett antal år har Kalmar kommun haft mycket höga resultat och nu är det dags att sänka skatten i kommunen. Länk till artikel.

2021-10-26

Interpellation i kommunfullmäktige till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg om oriktiga uppgifter i en tidigare interpellation angående bidrag till Folkets hus i Lindsdal. Länk till artikel.

2021-10-26

Fråga i kommunfullmäktige till Servicenämndens ordförande Johanna Petersson om oschyst konkurrerande verksamhet av kommunens transportcentral. Länk till artikel.

2021-10-01

Fråga i kommunfullmäktige till Socialdemokraternas nämndordförande Maia Dahlberg som ger bidrag till sitt eget studieförbund där hon också är ordförande. Länk till artikel.

2021-09-27

Nej till 2-procent spärr i kommunvalet 2022. Länk till artikel.

2021-09-01

Motion inlämnad om utökat skyddsavstånd för vindkraftverk. Länk till artikel.

2021-07-01

Reservationstext beslut om detaljplanen för Foppahotellet. Länk till artikel.

2021-06-22

Svar på min interpellation angående ny befolkningsframskrivning från SCB och anställningen av konsulten Håkan Brynielsson. Länk till artikel.

2021-06-22

Fråga med svar vid kf-möte den 21 juni angående förtroendet för socialnämndens ordförande Roger Holmberg som dömts för brott mott tystnadsplikten i tjänsten. Länk till artikel.

2021-06-03

Svar på min interpellation angående hur bidrag betalts ut till Folkets Hus i Lindsdal. Länk till artikel.

2021-06-02

Svar på min interpellation om hyckleriet med Kalmar kommuns vindkraftverk och det interna prissystemet och det fejkade resultatet. Länk till artikel.

2021-06-01

Svar på min fråga om befolkningsutvecklingen i ny Översiktsplan. Länk till artikel.

2021-05-27

Fråga inlämnad angående den överdrivna befolkningsutvecklingen som anges i den nya översiktsplanen. Länk till artikel.

2021-05-26

Interpellation inlämnad angående hyckleriet med Kalmar kommuns vindkraftverk och det interna prissystemet som fejkade det ekonomiska resultatet. Länk till artikel.

2021-05-26

Interpellation inlämnad angående hur bidrag betalats ut till Folkets Hus i Lindsdal. Länk till artikel.

2021-05-12

Motion inlämnad, Stoppa bidragen till Ibn Rushd. Länk till artikel.